EIT Digital är en del av Europeiska Institutet för innovation och teknik (EIT) och startade 2010 som ett av flera fokusområden inom EIT. De skapar strategiska investeringar för att driva på marknadsutvecklingen av forskningsbaserad digital teknik med fokus på Europas strategiska samhällsutmaningar: Digital industri, Digitala städer, Digitalt välbefinnande och Digital infrastruktur.

En ny idé kan utvecklas till en framgångsrik innovation.

– Vi är en europeisk organisation för öppen innovation och entreprenörskap och vårt mål är att stödja och främja den digitala omställningen i Europa. Vi jobbar mycket med samriskprojekt där vi i olika roller bidrar till att en ny idé kan utvecklas till en framgångsrik innovation, förklarar Göran Olofsson, Node Director Sweden på EIT Digital.

Ett ekosystem kan beskrivas som en plattform där en kreativ samverkan sker mellan många olika grupper av intressenter som studenter, forskare, ingenjörer, affärsutvecklare, finansiärer och entreprenörer. Och EIT Digital fungerar i olika roller, ibland som match-maker och andra gånger som katalysator och/eller samriskfinansiär.

 

Driver innovationsutveckling

 

Ett exempel på en tech startup som fått hjälp via EIT Digital är Gleechi, en avknoppning från KTH som bland annat vunnit den pan-europeiska tävlingen EIT Digital Challenge. Gleechi har utvecklat en VR-teknik, ’Virtual Grasp’, som kan animera en mänsklig hands rörelser, något som tidigare varit mycket svårt.

Tekniken var först avsedd för spelindustrin men de ser nu en stor potential i att lösa problem för tillverkningsindustrin genom att erbjuda ett säkert, relevant och kostnadseffektivt verktyg som personal kan använda för att öva sig på hantering av olika maskiner. 

– Vid den final av EIT Digital Challenge som ägde rum i Paris 2015, uppmärksammades Gleechi av ett franskt företag som såg stora möjligheter med deras teknik för tillverkande företag, berättar Göran Olofsson.

En följd av det blev innovationsprojektet “Handcode”, inom EIT Digital som baseras på Gleechis’s Virtual Grasp, och förutom Gleechi ingår RISE SICS samt partnern i Frankrike, CEA (Franska kommissionen för alternativ energi och atomenergi).

 

Ritar på ipad. Foto: Unsplash

 

I slutet av 2016 antogs Gleechi också som partnerföretag i EIT Digital Sweden där de får möjligheter att delta i innovationsprojekt och andra aktiviteter i en mix av akademiska institutioner, stora företag inom IT-Telekom samt SMEs, som alla utgör innovationsnätverket EIT Digital.  

– Det är så vi jobbar, vi hjälper till att exponera ny teknik och bidrar till att tech startups hittar partners för utvecklingsprojekt, och sedan finns vi med som samriskfinansiär. Och för oss innebär att vara samriskfinansiär att vi är tydliga med att vi förväntar oss återbäring på investeringen.

Erbjudanden i acceleratorn är skräddarsydda för att ge det bästa stödet

EIT Digital har även en accelerator som för närvarande omfattar ca 25 företag. Dessa är lite mer mogna företag, så kallade scaleups, som redan har en kundbas i ett land och som genom acceleratorn erbjuds möjligheter att etablera sig på en annan marknad. Dessa erbjudanden i acceleratorn är skräddarsydda för att ge det bästa stödet utifrån varje företags behov och här finns två fokusområden – tillgång på kapital och dörröppnare till nya marknader.

 

Digital Innovationsdag i Sverige

 

Den 7:e december bjuder EIT Digital  i Stockholm in intressenter från industri, den akademiska världen, den offentliga sektorn och tekniska startups till en innovationsdag. Syftet är att dela med sig av egna erfarenheter och insikter och samtidigt ta del av resultaten från paneuropeiska aktiviteter som på olika sätt driver digital omställning i Europa.

Vi ser fram mot diskussioner om asymmetriska samarbeten

– Temat för dagen är "Samarbete inom digital innovation för hållbara samhällen” och vi ser fram mot diskussioner om asymmetriska samarbeten mellan traditionell industri och djuptekniska scaleups samt en panel om hur GDPR måste tas i beaktande inom digital innovation och mycket annat spännande, avslutar Göran Olofsson.