Gemensam vision för näringsliv och forskning viktigt

Det svenska stålet har nått världsrykte tack vare stora och långsiktiga satsningar på forskning och utveckling.

Jernkontoret fungerar nu som koordinator för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material ett av hittills elva sådana program, som finansieras av Energimyndigheten, Formas och VINNOVA.

En stor del av denna forskning har de senaste 30 åren genomförts inom Jernkontorets teknikområden som därmed har stor erfarenhet av samverkansforskning.

Jernkontoret fungerar nu som koordinator för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material ett av hittills elva sådana program, som finansieras av Energimyndigheten, Formas och VINNOVA.

Internationell forskning eller svenskt fokus?

Ett skäl till att Metalliska material finns och engagerar många aktörer, även långt utanför stålindustrin, är att det finns ett behov av att avgränsa eller definiera vad industrin ser som viktigt för framtiden.

– På senare år har vi sett att globaliseringen innebär att det är svårt att hålla en internationell toppklass inom forskningen och samtidigt ha ett svenskt fokus, menar Gert Nilson. För att forskningen ska ligga i topp, behöver du ha ett globalt avtryck, alltså göra det du gör bäst. Ska vi prioritera svensk industris förutsättningar, så behöver vi fokusera på vad just vi behöver.

Viktigt med kompetensöverföring

Vi måste ständigt öka kunnandet på hemmaplan för att ha en fortsatt grogrund för utveckling. Om vi kan definiera våra frågor och intressera forskarna för dem kan vi skapa gemensamma visioner för svenskt näringsliv. Det finns en utbredd uppfattning om att excellent forskning driver näringslivet framför sig och det är sant om man ser det på väldigt lång sikt. Men mycket måste ske mellan att en vetenskaplig upptäckt görs och att den kommer till användning. Här och nu kan man därför behöva göra det omvända. Se vad näringslivet kan göra utifrån nuvarande styrka – och söka en gemensam vision med forskningen.

Ny webbsida samlar all information

En åtgärd som Jernkontoret genomfört för att skapa den här kommunikationen är att lansera en ny webbsida. Genom att besöka webbplatsen ska man vara helt uppdaterad inom området metalliska material.

Peter Börjeson, webbansvarig på Jernkontoret förtydligar:

– Vi gör en kraftansamling för att samla alla relevanta projekt och för att skapa relationer. Alla kanske inte känner till vad som pågår, risken för dubbelarbete kan förekomma. Vi har skalat av – vad är kärnan i ert projekt, vilka personer ingår? Det underlättar möjligheten att knyta kontakter. Att få en enkel överblick. Vad pågår just nu inom området? Vi har vänt oss till forskare och de större företagen och de börjar i sin tur vända sig till oss med sin information. Det börjar fungera.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *