Framtidens energilösningar

Med Energimyndigheten som huvudfinansiär är detta ett lysande exempel på ett givande samarbete mellan aktörer från akademi, samhälle och industri.

Framtidens energilösningar

Mycket av den utveckling som sker runt oss i dag har Solander underlättat för oss, främst genom nya kontaktmöjligheter, infrastrukturella satsningar och nätverkande.

I Piteå och som en del av Solander sScience Park ligger Energitekniskt Centrum (ETC). Här forskar och utvecklar man tekniklösningar för ett framtida uthålligt energisystem med fokus på tillämpningar inom förbrännings-, förgasnings- och bioraffinaderiteknik. Till exempel så blev ETC nyligen, tillsammans med Luleå tekniska universitet och Industriföretagen Infjärdens Värme, Sveaskog och Smurfit Kappa först i Skandinavien med att utvinna syntesgas från skogsrester avsedd för vidareförädling av förnybara drivmedel.

Med Energimyndigheten som huvudfinansiär är detta ett lysande exempel på ett givande samarbete mellan aktörer från akademi, samhälle och industri. Nästa steg i utvecklingen är att karakterisera processen i detalj och skapa ett underlag för att senare kunna demonstrera konceptet industriellt, förklarar Magnus Marklund, vd för ETC.

Delaktig i utvecklingen

ETC har även varit delaktig i utvecklingen av svartlutsförgasning för drivmedelsproduktion där Chemrec är den kommersiella aktören. En teknik som potentiellt sett skulle kunna bidra mycket till omställningen från dagens fossila drivmedel. Vidare ansvarar ETC för driften av en pilotuppställning för kraft- och värmeproduktion från biomassa som ägs av MEVA Innovation.

Här pågår i dag ett arbete med en större anläggning integrerad i ett fjärrvärmenät utanför centrala Piteå. Utöver de mer långsiktiga forsknings- och utvecklingsprojekten tillhandahåller även ETC konsulttjänster i form av bred experimentell verksamhet, teknis- ka beräkningar och utredningar till såväl akademiska institutioner som företag. Själv har ETC i dag inga egna kommersiella intressen, utan lämnar detta till de industriella partnerna.

Nya kontaktmöjligheter

Att ha sitt utgångsläge i en science park är värdefullt menar Mag- nus Marklund. Sedan början på 2000-talet har ETC sett behovet att länka samman forskare, universitet och industrin kring frågor som rör framtidens energilösningar för minskad energiåtgång i samhället och hushållsprodukter.

– Den länken hjälper Solander Science Park oss med på ett naturligt sätt och med vårt nuvarande läge med delade lokaliteter inom samma fastighet.

– Mycket av den utveckling som sker runt oss i dag har Solander underlättat för oss, främst genom nya kontaktmöjligheter, infrastrukturella satsningar och nätverkande.

SOLANDER SCIENCE PARK

Det handlar om att inspirera och skapa möten mellan universitet, näringsliv och samhälle. Solander Science Park startade 2008 efter ett initiativ av Piteå kommun, industrin och universitetet. I dag arbetar man runt femtio personer på fyra olika företag här.

– Ju större mix av människor och företag, desto mer kan också komma ut av det, säger projektledare Johan Hedin. Johan Hedin pekar på att Solander Science Park även understödjer och hjälper sina företag att se de möjliga samarbeten som de själva kanske inte direkt upptäcker själva.

– Vi är ingen jättestor park, men tittar man på vad som har hänt här sedan vi startade upp så har det skapats mängder av spännande aktiviteter. Band annat lokala initiativ som blir verklighet i Piteå kommun. Då ser vi dessutom till att ta hand om de besökare som kommer hit för att ta del av det som händer här.

– Men vi initierar också större projekt. Ett exempel på det är ett samarbetsprojekt mellan Piteå kommun och södra Vietnam med företag och universitet som tillsammans samverkar mot fattig- dom och samtidigt skapa tillväxt i båda regionerna, berättar han.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *