boendefinansiering

Boendefinansiering

För de flesta hushåll är ett bostadsköp den absolut största investeringen som någonsin görs i livet. Normalt sker den största delen av bostadsköpsfinansieringen med någon form av lån. Det finns många olika kategorier av kreditgivare att vända sig till när du ska ansöka om ett bolån. De som främst lämnar bolån är hypoteksinstitut och banker, men förutsättningarna och villkoren för deras kreditgivning skiljer sig åt på flera viktiga punkter. Ett låneavtal innehåller inte bara uppgift om ränta utan även andra viktiga avtalsvillkor.

Begära offerter

Att känna till de olika lånevillkor som finns på marknaden underlättar vid val av lån och långivare. Det kan därför vara bra att kontakta flera kreditgivare för att jämföra lån och begära offerter från låneföretag innan ett låneavtal ingås. Vanligtvis förändras förutsättningarna på lånemarknaden och även de egna ekonomiska förutsättningarna över tiden. Därför kan det även vara bra att med jämna mellanrum se över sin lånebild.

Kreditprövning

Det är köparens ekonomi som avgör hur mycket pengar som kan lånas och därmed vilka objekt som är realistiskt tänkbara alternativ. Det är därför klokt att alltid börja med ett besök hos banken för att undersöka sina lånemöjligheter.

Privatekonomisk kalkyl

Banken gör då en privatekonomisk kalkyl som bygger på uppgifter om den kreditsökandes inkomst, skuldsättning, större regelbundna utgifter för t. ex. hushåll, underhåll, energiåtgång och resekostnader. Med hjälp av dessa uppgifter beräknar banken hur mycket som kunden kan lägga på ett nytt boende. En sådan kalkyl ger också kunden en vägledning om vad som blir över att leva på när de “nya” boendekostnaderna är betalda.

Framtida boendekostnader kan dock komma att påverkas av förändringar i skatte- och bidragssystemen. Vid kredit för köp av bostadsrätt önskar banken i regel även ta del av bostadsrättsföreningens senaste balans- och resultaträkning.

Kreditprövning

Det besked som lämnas av banken vid ett första besök är endast ett preliminärt besked om framtida lånemöjligheter. För att få ett lån beviljat krävs i regel att en kreditansökan lämnas in till banken.Banken gör sedan en kreditprövning, vilket den enligt lag är skyldig att göra. En viktig del av kreditprövningen är givetvis den privatekonomiska kalkylen som gjorts.

Vidare undersöker banken värdet av bostaden och de andra tilläggssäkerheter som i bland måste lämnas. En kreditupplysning, t.ex. genom Upplysnings Centralen (UC), brukar dessutom inhämtas. Därefter är det i regel en kreditdelegation inom banken som beslutar om krediten ska beviljas eller ej och alltså inte den enskilde kredithandläggaren, som man träffat på banken.

Återgångsklausul

Om man köper en bostad innan banken beviljat en kredit bör man skriva in en återgångsklausul i köpeavtalet. Det ska där framgå att köparen kan dra sig ur affären om inte krediten beviljas.

Kontantinsats

Det finns inte något lagstadgat krav på kontantinsats vid bostadsköp. Ur såväl köparens, kreditgivarens och samhällets synvinkel är det dock önskvärt att köparen går in med ett eget kapital i köpet och banken kräver vanligtvis att minst 10 % av köpesumman skall betalas kontant till säljaren.

Säkerhet

För att banken ska kunna låna ut pengar krävs, förutom att låntagaren ska bedömas ha återbetalningsförmåga, en säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Skälet till detta är att banken inte ska riskera att få en kreditförlust om låntagaren inte kan betala igen lånet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *