Experter om kommersialisering av innovationer

Kommersialiseringen av innovationer är en av de stora utmaningarna för Sverige framöver. Läs branschens synpunkter på hur satsningarna ska se ut.

Handel

Hur kan satsningar på Innnovation öka Sveriges internationella konkurrenskraft?

Som innovationsdirektör vid Lunds universitet så ser jag att forskning som har kommersiellt värde alltid kommer att leda till innovationer och tillväxt.  Om vi i Sverige inte tar tillvara den kommersiella potentialen i den forskning som sker vid svenska universitet så sker detta på andra ställen, och leder till arbetstillfällen och tillväxt i t. ex. USA, Japan, Kina och Frankrike istället för här i Sverige.

Vilka är de vanligaste problemen du möter hos innovatörer som vill kommersialisera en innovation?

Min erfarenhet är att vi inte saknar bra idéer i Sverige, utan den största utmaningen är att hitta de individer som kan ta idéerna från just idéstadiet till marknaden – dvs entreprenörerna.  Vi på LU Innovation System arbetar mycket med att sätta samman team som kan ta idéerna från forskningen till marknaden – att just hitta de komplementära individerna eftersom det sällan är en ensam person som kan göra hela arbetet.

Vilken är den största utmaningen för Sverige som innovationsland de närmsta åren?

Vi har kommit långt i att vi numera vågar fira våra framgångar och lyfta fram våra framgångsrika entreprenörer men ett område vi fortfarande behöver arbeta med i Sverige är att ‘våga misslyckas’, dvs att bara för att en person inte nådde hela vägen med sitt första försök så kan nästa projekt mycket väl lyckas och kanske faktiskt har större möjlighet eftersom man lär sig av sina tidigare erfarenheter.  Vi har idag i Sverige en tendens att döma personer hårt om de någon gång har misslyckats vilket jag är övertygad om är till vår nackdel.

Hur kan satsningar på innovation öka Sveriges internationella konkurrenskraft?

Innovation är en absolut förutsättning för att Sverige ska behålla sitt välstånd. De nya svenska företag som varit framgångsrikast internationellt de senaste åren är starkt innovationsdrivna. Ett gynnsamt företagsklimat och samhälle där människor vill verka och leva gör att de väljer att stanna i Sverige.

Vilka är de vanligaste problemen du möter hos innovatörer som vill kommersialisera en innovation?

Innovatörens största utmaning att vara innovatör och inte affärsman. Men han eller hon måste tillägna sig annan kunskap så som marknadsföring, ekonomistyrning och IP i rätt omfattning. Som innovatör är det viktigt att skydda och öka värdet på dina tillgångar, det vill säga ditt patent och varumärke samt din design.

Vilken är den största utmaningen för Sverige som innovationsland de närmsta åren?

På kort sikt ser vår bransch en brist på kompetens inom IP, bland annat patentingenjörer. Vi behöver bli bättre på att inse att vi verkar i ett globalt sammanhang. Nationella regler och lösningar riskerar att invagga oss i falsk säkerhet och vara kontraproduktiva. På sikt är naturligtvis kvaliteten på svensk skola, universitetsutbildning samt forskning av största vikt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *