Europa bygger i Lund

Nu i höst togs det första spadtaget till den flervetenskapliga materialforskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund.

Anläggningen öppnar för ny forskning inom många områden, bland annat Life Science, materialvetenskap, arkeologi och magnetism.

Efter många års förberedelser är bygget slutligen igång. European Spallation Source baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla. Kombinationen av det geografiska läget, stor uppbackning från den europeiska forskarvärlden och Sveriges forskningsintensiva industri kommer att göra ESS till en mötesplats för hela världens forskare.

Materialforskningsanläggningen ESS kommer att göra det möjligt att med hjälp av neutroner studera olika material och dess egenskaper på molekyl- och atomnivå. Anläggningen öppnar för ny forskning inom många områden, bland annat Life Science, materialvetenskap, arkeologi och magnetism.

30 gånger mer kraftfullt

Jim Yeck är ESS generaldirektör och vd. Han berättar att neutronkällan i Lund kommer att bli 30 gånger kraftfullare än andra liknande nu existerande anläggningar.

– Det är som att jämföra ljuset från en tändsticka med en ficklampa från 100 meters avstånd. Det betyder att vi kommer kunna bedriva experiment som inte var möjliga tidigare. Dessutom mycket snabbare, säger Jim Yeck.

ESS är som ett gigantiskt mikroskop, där neutronerna motsvarar ljuset.

I en 600 meter lång accelerator skickas protoner i nästintill ljusets hastighet in i ett målmaterial av volfram. Neutroner slås då loss från målmaterialets atomkärnor. Dessa neutroner leds vidare till olika experimentstationer där forskarna placerat det materialprov som ska undersökas. Genom att studera neutronernas väg genom provet får forskarna mycket detaljerad information om hur materialet är uppbyggt och fungerar.

Gemensam satsning

17 europeiska medlemsländer gör en gemensam satsning på ESS. Alla medlemsländerna bidrar med finansiering, men också med intellektuellt stöd från olika universitet i Europa. Det innefattar hundratals forskare och ingenjörer runt om i världen.

– Kombinationen av brainpower, finansiellt stöd och erfarenhet kommer att göra ESS till det vi strävar efter. Vi har märkt länge att intresset har varit stort. Forskarna längtar efter att använda anläggningen, säger Jim Yeck.

Tror på ESS framtid

– Vi vet att anläggningen är framgångsrikt konstruerad och att bra saker kommer hända. Vi kommer att locka ännu fler medlemsländer. ESS är redan satt på kartan i hela Europa och i resten av forskarvärlden.

Jim Yeck betonar att ESS ska bli en förebild för andra länder och att fler kommer att hoppa på forskningståget.

– Vi ska ligga i framkant – se på möjligheterna och förbättra dem för framtiden. Utvecklingen går framåt och det måste vi också göra. Hos ESS kan både lokala och internationella aktörer få förstahandsinformation när det gäller både företagande och teknologiska samarbeten, säger Jim Yeck.

Fakta ESS

ESS (European Spallation Source) är en materialforskningsanläggning som kommer att användas av mellan 2000 och 3000 forskare från olika universitet, institut och forskningsföretag årligen. Forskarna får tillgång till 22 specialbyggda forskningsinstrument för att utföra experiment som till stor del inte är möjliga i dag. Kostnaden för att bygga ESS är cirka 1,8 miljarder euro och värdländerna Sverige och Danmark står för närmare halva kostnaden. Resterande kostnad kommer de övriga 15 länderna i partnerskapet stå för. ESS är världens första klimatneutrala forskningscentrum. Dess totala yta kommer vara runt 65 000 kvm.

Det är tänkt att de första neutronerna ska kunna produceras 2020, men några instrument kommer vara igång redan 2019.

FRAMTIDENS ANLÄGGNING FÖR FORSKARE

ESS kommer att innebära stora möjligheter för forskare över hela världen. Sindra Petersson Årsköld som är senior forskningsrådgivare på ESS säger att om allt sköts rätt så kan ESS bli en ordentlig vitamininjektion för svensk forskning.

– En framgångsrik forskningsinfrastruktur är ett riktigt flaggskepp. Se bara på CERN. Både universitet och företag från hela Europa kommer att lockas att ha lokaler nära ESS och MAX IV.

Det kommer att bli lättare att rekrytera toppkompetens till svenska lärosäten och infrastrukturerna kommer att vara ännu en anledning för folk att vilja samarbeta med svenska labb. Universiteten har här en unik möjlighet att positionera sig strategiskt, säger Sindra Petersson Årsköld.

Unik anläggning

ESS blir världens starkaste neutronkälla och kommer att ha instrument som kan göra saker som inga andra anläggningar kan. Som en unik materialforskningsanläggning kommer det innebära att många experiment som inte kan utföras idag blir möjliga.

– Det blir en del av den enskilda forskarens verktygslåda – bara en ansökan och en resa bort, säger Sindra Petersson Årsköld.

Forskare kommer att besöka ESS med sina vetenskapliga frågor. De tar med sig sina prover som de kan ha arbetat i flera månader med att förbereda.

– De kommer att få hjälp av forskarpersonalen med att använda utrustningen, att hitta vad de behöver på labb och att få ut det mesta av sina mätningar, säger Sindra Petersson Årsköld. Vi siktar på användarvänlighet. Här kommer att finnas stödlabb och funktioner som inte gör det nödvändigt att vara neutronexpert för att få användning av verktygen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *