– Dagens vårdleveranser klarar inte av behovet när vi blir allt äldre och det är fler som blir kroniskt sjuka. Med den teknikutveckling som sker just nu är det möjligt att bygga obemannade virtuella hälsorum där patienterna själva kan kontrollera sin hälsostatus, men även få möjlighet att ha kontakt med sin läkare via videolänk, säger Jonas Berggren, som utvecklar virtuella hälsorum.

Ett virtuellt hälsorum är tänkt som en förbättring av vårdservicen till befolkning i glesbygden. Det flyttar en del av vården närmare patienten. Hälsorummet är obemannat och kommuninvånare kan gå in och på egen hand till exempel kontrollera blodtryck och ta blod-, diabetes- eller varanprover.

Testat sig själv i det virtuella hälsorummet

Rummet är utrustat med apparater för olika ändamål och här finns instruktionsfilmer som visar hur de fungerar. Apparaterna är sammanlänkade med distriktsläkarna och sjukvårdens journalsystem. Läkarna eller sjuksköterskorna, som befinner sig på annan ort, kan vid behov kopplas upp via videolänk. Den som vill kan boka tid för samtal med läkare, men man kan också använda rummet enbart som ett självhjälpsrum.

– En läkare berättade om en 83-årig dam som hade bokat tid för läkarsamtal och då talade om för läkaren att hon hade diabetes. Hur vet du det? frågade läkaren. Damen svarade att hon hade testat sig själv i det virtuella hälsorummet. Det är precis så det ska fungera, säger Jonas Berggren.

Hemtjänsten hjälper till Jonas Berggren

För den som inte vill eller kan testa sig själv finns möjlighet att ta hjälp av hemtjänsten.

– Både personalen inom hemtjänsten och patienterna är positiva. Hemtjänstpersonalen tycker det är roligt med fler mer utvecklande och annorlunda arbetsuppgifter och patienterna känner sig trygga med att få hjälp, säger Jonas Berggren.

Tanken med de virtuella hälsorummen är inte att ersätta andra vårdanläggningar, utan att vara ett komplement för de som exempelvis har långt till vårdcentral. Förutom möjligheten att själv kontrollera sin hälsa har undersökningar visat att patienter hellre vill träffa sin vanliga läkare via videolänk än att byta läkare vid varje läkarbesök.

En första test med virtuellt hälsorum gjordes för några år sedan i Slussfors i Västerbotten. Resultaten var goda. Nu fortsätter arbetet och hälsorum öppnas på flera orter i Västerbotten, men även i Jämtland och Härjedalen.