IT-miljön hos vårdgivarna behöver utvecklas för att möta kraven på förenklade och förbättrade arbetsflöden. Framtidens IT-verktyg måste bli mer användbara och utgå från ett förbättrat arbetsflöde.

– Framtidens mjukvara behövs redan idag. Nu vill alla ha tillgång till alla bilder som finns på den patient de träffar. Bättre tillgång på information ger bättre förutsättningar för rätt val av behandling, säger Ulf Sjödin som är affärsansvarig för Vital Images i Norden.

Löser problemen med bildhantering

I mars i år kommer nya lösningar presenteras som snarare än en mjukvara är ett ekosystem av lösningar för effektivare bildhantering inom sjukvården. Det ska förenkla arbetsflödet med bilder för alla användare och skapa en trygghet i att alla information finns samlad på en och samma plats.

Nyckeln är att tillhandahålla rätt verktyg till varje användare

– Nästa generations bildvisare och bildhanterare måste kunna visa alla typer av bilder och avancerad visualisering, inklusive 3D och video. Annars kan inte ett effektivt arbetsflöde garanteras. Nyckeln är att tillhandahålla rätt verktyg till varje användare, baserat på individuella behov i varje del av vårdkedjan, säger Ulf.

Flera effektiva tilläggstjänster

Ny teknik är dyrt och kräver stora satsningar vilket alla vårdgivare inte har råd med i samma utsträckning som andra. För att kunna ge lika vård oavsett om man är ett stort eller litet sjukhus behövs olika tilläggstjänster. 

Nu med nya system kan man ha tillgång till allt material

– Även mindre sjukhus och landsting ska ha råd att använda den senaste tekniken. Därför kan man numera lagra bilderna i ett så kallat VNA, vendor neutral archive, en On Demand-tjänst. Sjukhusen  betalar endast för det utrymme som de använder vilket löser problemet med dyra lagringsställen för stora datamängder, berättar Ulf.

Möjliggör datamigrering

En viktig aspekt när man väljer nya lösningar eller uppdaterar de befintliga digitala verktygen inom vården är att övergången mellan lösningar kan vara både kostsam och tidskrävande. Inom sjukvården behöver man dessutom full tillgång till allt tidigare material för att kunna erbjuda patienterna rätt vård. Det har gjort det nästan omöjligt att migrera data inom sjukvården – eller åtminstone tagit lång tid; ibland upp till två år.

– Nu med nya system kan man ha tillgång till allt material även under migreringen för att garantera patientsäkerheten. Information är nyckeln till att behandla patienterna rätt och rätt information vid rätt tillfälle finns till hands med den nya tekniken, säger Ulf.