Nuvarande donationsfrekvens är för knapp för verksamheternas egentliga behov och mål. En orsak är troligen att allmänhetens kunskap om kroppsdonationer är låg. Därför denna informationstext.

 

Nyttan

 

De donerade kropparna används i första hand vid undervisningen i anatomi för läkarstudenter och i något mindre omfattning för blivande tandläkare och fysioterapeuter. Förhållandet mellan de stora studentkullarna och den begränsade tillgången till donatorskroppar är ogynnsamt. Utbildningarna får ofta ta till nödlösningar för att ge studenterna ett rimligt utbyte av de tillgängliga kropparna.

Helkroppsdonationer är en ovärderlig resurs med unika kvaliteter. Inga sofistikerade datorsimuleringar eller högteknologiska bildtekniker kan ersätta de mervärden som hanteringen av verklig kropp ger. Dessa studier ger också information om variationer mellan individer, åldrar och kön. Vidare innebär anatomikursen för flertalet studenter på denna tidiga utbildningsnivå ett första möte med en avliden. Detta faktum leder naturligt till djupgripande diskussioner och utbildningsmoment om de medicinska verksamheternas etik och professionalitet.

 

Vem donerar sig?

 

En blivande donator vill själv, utan reservationer, att en kroppsdonation ska fullföljas - ”Jag vill komma till nytta för läkarvetenskapen”. Man ser den egna döda kroppen som ett föremål, som kan hanteras fritt, dvs utan förbehåll av religiös eller existentiell natur om vad man får göra med en avliden. Donator har också diskuterat saken med anhöriga och är i samförstånd med dem.

 

Hur donerar man sig?

 

 

Genom att ingå ett donationsavtal med mottagande avdelning. För handlingar och mera information om detaljer, villkor och förmåner, kontakta ansvarig på närmaste universitet:

  • Gustav Andersson, Inst f integrativ medicinsk biologi, Avd f anatomi,
Umeå univ,
901 87 Umeå.
Tel: 090-786 5000 (vx)
 E-post: Gustav.andersson@umu.se
  • Martin Blixt, Inst f medicinsk cellbiologi, Uppsala univ, Box 571, 751 23 Uppsala. Tel 0708 65 97 16 E-post: Helkroppsdonation@mcb.uu.se
  • Johan Södergren, Inst f neurovetenskap,  Karolinska Inst, Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm, Tel 08-33 68 55, E-post johan.sodergren@ki.se
  • Södergren/KI hanterar också donationsärenden för Linköpings och Göteborgs universitet.

Klicka här för att läsa mer!

Logotyper