För att öka implementeringstakten och göra internetterapi tillgängligt för fler krävs bland annat en ökad samverkan mellan landstingen.

– En fördel med internetterapi är att den gör det möjligt för psykologer och psykiatriker att erbjuda behandling till fler och därmed låta fler ta del av deras tid och kompetens. Det är nog så viktigt med tanke på att det på många håll i landet är brist på behandlande personal, säger Christian Rück, lektor vid Karolinska institutet och psykiater på Psykiatri Sydväst.

Den största implementeringen av internetbaserad terapi finns i dagsläget på Internetpsykiatrienheten i Stockholms läns landsting, men även i andra delar av landet har utvecklingen kommit igång. I Västra Götalandsregionen har man exempelvis startat en e-psykiatrienhet och förra året lanserades en nationell teknisk plattform för internetbaserad terapi. Den ska underlätta för vårdgivare som vill kunna erbjuda sina internetbaserade terapiprogram till patienter i hela Sverige.

 

Nätläkarna banar väg för ökad konkurrens

 

– Nätläkartjänster som Kry och Min Doktor kommer förmodligen också bidra till att öka fokus på nätterapi. När fler patienter väljer att träffa en läkare via nätet sänker det tröskeln till att också prova nätbaserad terapi. Om bara ett år kommer sannolikt utbudet av internetbaserade terapier att ha ökat väsentligt. Flera nätläkaraktörer är på väg in på det här området, vilket bland annat kommer att öka konkurrensen, säger Christian Rück.

Han anser att sjukvården bör vara noggrann med att välja Internetbehandlingar som är evidensbaserade. Det är också viktigt att kontinuerligt mäta och följa upp effekten av en nätbaserad behandling.

Man bör betrakta nätterapi som ett komplement till andra sorters terapi.

– Man bör betrakta nätterapi som ett komplement till andra sorters terapi. Det är bra för många patienter, men fungerar förstås inte för alla. Med internetbaserad behandling och terapi är din bostadsort eller adress inte längre avgörande för vilken typ av behandling du kan erbjudas. För personer med depression eller social fobi kan det också kännas lättare att följa ett nätbaserat terapiprogram än att söka sig till vården på vanligt sätt. Det är dessutom lättare att säkerställa att terapin håller en hög och jämn kvalitet när den genomförs via nätet eftersom det är lätt att mäta, säger Christian Rück.