E-hälsa har många perspektiv som måste sammanvägas, bland annat patienten, personalen, forskningen och staten. Daniel Forslund, folkpartistiskt innovationslandstingsråd i Stockholm, är ny i politiken, men har under många år arbetat med hälso- och sjukvård som tjänsteman på Socialdepartementet och på innovationsmyndigheten VINNOVA. Med sitt helhetsperspektiv på e-hälsa ska han nu leda arbetet med att införa ett helt nytt journalsystem i Sveriges tre största regioner: Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

De journalsystem vi har i dag har passerat bäst-före datum

– De journalsystem vi har i dag har passerat bäst-före datum. De är gammaldags, inte användarvänliga och skapar sådan stress att de brukar pekas ut som det största arbetsmiljöproblemet i vården. Nu går de tre regionerna för första gången samman för att gemensamt driva utvecklingen framåt.

De flesta läkare och sjuksköterskor, särskilt den yngre generationen, är vana att använda smidiga IT-lösningar i sitt privatliv. Men på sina arbetsplatser är de låsta till ett gammalt, stationärt system helt utan flexibilitet.

– Dagens system kostar i förlängningen både tid och liv. Vi måste därför hitta en balans i utvecklingen av framtidens vårdinformationsmiljö, så att vi hittar den mest innovativa lösningen som samtidigt inte tar för lång tid att ta fram och implementera. Det finns helt enkelt inte tid för någon 10-årig process. Detta är ett akut problem, och att vänta längre är meningslöst – tekniken finns redan, säger Daniel Forslund.

I dagsläget kan vården inte ens ta emot denna viktiga data

I nuläget sker uppstartsarbete där man definierar vårdens behov av att kunna utbyta information på ett säkert och effektivt sätt, och börjar titta på leveranstider. Daniel Forslund räknar med viktig input från landets vårdpersonal för att försäkra att systemet uppfyller deras behov. Men i slutändan är det patienterna som kommer dra störst nytta.

– Otaliga människor, friska och sjuka, använder i dag diverse appar, armband och sensorer för att samla in egen hälsodata. I dagsläget kan vården inte ens ta emot denna viktiga data. Del av syftet med satsningen är därför att journalen ska bli ett arbetsverktyg för både patienten och vårdpersonalen. Transparens i kombination med vård som utförs eller aviseras genom digitala kanaler gör den mer tillgänglig för fler människor, säger Daniel Forslund.