Sedan i november förra året har en ny mobilapp inom diabetesvården börjat användas vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Den gör det möjligt för ungdomar med diabetes att dokumentera data i en app, som samtidigt lär dem om att leva med sin diagnos.

– Våra erfarenheter av den nya appen, som hjälpmedel under den första tiden efter diagnosen, är mycket goda. Nu har vi ett säkert och snabbt system för vår kommunikation, säger Åsa Wallin, chefsjuksköterska vid barndiabetesteamet. Magnus

Mobilappen gör det enklare för patienten att kolhydraträkna och se om hen behöver korrigera samtidigt som informationen som skrivs in automatiskt delas med sjukhuset. Kontakter mellan patient och läkare går enklare och snabbare och patientsäkerheten ökar.

På Blekingesjukhuset i Karlskrona hoppas man på att kunna införa appen inom kort.

– Appen passar för dagens ungdomar, som alltid har telefonen med sig. Den är dessutom pedagogisk så det är lätt att lära sig att kolhydraträkna, säger Magnus Ljungcrantz, överläkare på Blekingesjukhuset.