Men hur gör vi nu för att på bästa sätt ta tillvara på potentialen hos medarbetare och hur förverkligar vi de många goda idéer som föds i sjukvårdens vardag?

Vårdens behov är en källa till innovation och i Stockholms läns landsting finns det många utmanande behov att tillgodose. Att arbeta med innovationsutveckling är en utmanande process som kräver noggrannhet, uthållighet och ansvar, inte minst eftersom integritet, etik och patientnytta är ledord som måste finnas med i varje steg.

Vårdens behov är en källa till innovation

SLL Innovation arbetar med hela innovationsprocessen, från det första lilla fröet till en idé och hela vägen fram till införandet i sjukvården där produkten eller tjänsten kommer patienter, medarbetare och organisationen till nytta. SLL Innovations uppgift är att inspirera medarbetare att utforska behoven och att dagligen använda sin kreativa förmåga för att skapa innovation.

Tjänstedesign skapar värde i vården

För att skapa värde i vården är det viktigt att göra medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet och det är en förutsättning för ett inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare. Det ökar samverkan mellan professionsgränserna och att lämna utrymme för medarbetarna att arbeta strukturerat med problemlösning.

En ny idé behöver utvecklas och komma till nytta

Tesen är att alla medarbetare är möjliga innovatörer och att de som är närmast behoven ofta har de bästa lösningarna. Tjänstedesign är en väg för att skapar värde för patienter och medarbetare som ger patientperspektiv med fokus att lösa komplexa problem i vården.

En ny idé behöver utvecklas och komma till nytta. Först när den sprids och ger varaktig effekt blir det en innovation. SLL Innovation har byggt upp ett framgångsrikt system för att omvandla medarbetarnas lovande idéer till nya innovativa och marknadsmässiga produkter som underlättar det dagliga arbetet och förbättrar vården för patienterna.

3 Nyckelfaktorer för en mer innovativ vård:

  1. Skapa en kreativ och innovationsmedveten kultur som strävar efter att fånga upp medarbetares och patienters idéer
  2. Tillåt att personalen utvecklar, värderar och testar idéer – alltifrån processförändringar till produktuppfinningar. 
  3. Uppmuntra samverkan mellan den kliniska expertisen och företag som vill utveckla vården för patientens bästa.

Patientsäker e-hälsa för effektivare vård

En speciell och växande utmaning är att möta vårdens nya behov inom IT och e-hälsa. Detta är ett område som är i stark utvecklingsfas och där det finns stora möjligheter att utveckla vården utifrån patienternas perspektiv. I det interna arbetet på vårdenheterna finns också en stor potential genom exempelvis lättnavigerade beslutsstöd som hjälper personalen att effektivt tolka stora mängder information. Många applikationer når nu också marknaden där  patienter ges möjlighet att kommunicera med sjukvården på distans och själva mäta sina hälsodata i större utsträckning än tidigare.  

E-hälsa är ett område där det är viktigt att användarens trygghet prioriteras.

Syftet är att stärka kompetensen

Därför har SLL Innovation tillsammans med STING tagit initiativ till att utvecklare och start up företag tidigt i processen ges möjlighet att få information och stöd i arbetet att göra apparna medicintekniskt säkra för patienter och mer överblickbara för personal. En serie workshoppar pågår nu där utvecklare kan få hjälp att exempelvis hantera CE-märkningsprocessen kring sin produkt. Syftet är att stärka kompetensen och få fram säkra effektiva digitala produkter för vårdmarknaden.

Vi är övertygade om att framtida innovationskraft för hälso- och sjukvården ligger i förmågan att identifiera och utveckla innovativa och kreativa produkter, metoder och tjänster och att stödja entreprenörer och medicintekniska företag som vill samverka med vården. - Innovation skapar vi tillsammans!

Elin Hedbrandh,
Annette Alkebo