Med 30 års erfarenhet som undersköterska och projektledare har Ankie Lidberg skapat Kulturarkivet. Kulturarkivet är en idébank med färdiga aktivitetskoncept som bygger på reminicens och musik i vården kopplat till Spotify. Syftet med Kulturarkivet är att personal i vård och omsorg, snabbt, enkelt och utan förkunskaper ska kunna bryta en grå vardag med kultur och sociala aktiviteter.

Bryta en grå vardag

Reminicens är en metod där man samtalar och arbetar med kultur, historia och traditioner för att locka fram minnen från det förflutna. Genom att varva textläsning och väva in musik i vården väcks ännu fler känslor och minnen.

– Att känna igen sig i ett välbekant sammanhang, skapar välbefinnande och en känsla av trygghet. Detta kan leda till att en del människor får större lust att kommunicera, säger Ankie Lidberg, vars företag utvecklat Kulturarkivet.

Innehållet i Kulturarkivet är en blandning med historiska händelser, högtider, årstider, dikter, humor, frågesporter och tips på samtalsämnen. Som ett komplement till detta finns färdiga musiklistor efter tema, avslutar Ankie Lidberg.