Digital hälsa är just nu ett av näringslivets hetaste tillväxtområden. En hög IT-mognad, ett ökande intresse av att övervaka sin egen hälsa samt ett behov av effektiviseringslösningar i vården driver på tillväxten. Antalet utvecklingsprojekt som skapas i gränslandet mellan life science och tekniksektorn ökar stadigt.

Digi­taliseringen på hälsoområdet förändrar vår vardag

Digi­taliseringen på hälsoområdet förändrar vår vardag och kommer att ha stor påverkan på våra liv framöver. När allt ständigt är uppkopplat och information samlas automatiskt ökar efterfrågan på smarta verktyg som hjälper oss att hålla reda på när vi ska ta vår medicin, digitala armband som lotsar användaren till träning med optimal effekt eller en app som påminner diabetikern när blodsockernivån börjar bli för låg.

Men det kan också handla om tekniska lösningar från hälso- och sjukvårdens håll i form av integrerade system för patientuppföljning, journalföring och rapportering.

Digital hälsa är definitivt en trend som är här för att stanna

– Digital hälsa är definitivt en trend som är här för att stanna. I USA är det ett av de hetaste områdena för riskkapitalbolag, vi räknar med att riskkapitalbolagens intresse kommer att öka även i Sverige. Just nu har svenska life science-företag som vill satsa på e-hälsa ett gyllene tillfälle. Men man ska tänka på att ha en genomtänkt affärsmodell som lämpar sig för e-hälsa i bagaget innan man hakar på trenden, säger Ylva Williams, vd på Stockholm Science City.

Många intressanta satsningar i gränslandet mellan life science och ICT

Flera faktorer bidrar till att många life science bolag nu utvecklar lösningar inom digital hälsa. Sverige har starka kluster inom såväl life science som ICT. Det är när dessa discipliner korsbefruktas som intressanta synergieffekter uppstår. Ylva Williams menar att Sverige har goda förutsättningar att ta en internationell tätposition inom e-hälsa

Hjälper individen att övervaka alltifrån träning till sömn och kost

– E-hälsotjänsterna ökar såväl på konsumentnivå som i vårdsektorn. Såväl vårdgivare som vårdtagare har hög mognad och är sedan länge vana vid smartphones. Det gör att behovet av tekniska lösningar som hjälper individen att övervaka alltifrån träning till sömn och kost ökar. Vi ser även appar som vänder sig till patienter med kroniska sjukdomar, exempelvis diabetes och reumatism säger Ylva Williams.

Digitala tjänster effektiviserar vården

Vårdens e-hälsobehov drivs främst av efterfrågan på lösningar som på olika sätt kan effektivisera och rationalisera vården. Det kan röra sig om lösningar som underlättar informationsspridning och delning eller ger patienter att boka egna läkartider och se sin journal.

De digitala hälsolösningarna öppnar upp för nya möjligheter. De kan exempelvis minska samhällets kostnader för felmedicinering, hjälpa patienten att snabbt få kontakt med vårdpersonal och motivera individen at ta ett större ansvar för sin egen hälsoutveckling.