Pärmsystem och excel-lösningar har fått ge vika för dagens logistiksystem. Planering och kommunikation inom den avancerade hemsjukvården sköts bäst med ett it-baserat verksamhetsstöd. De nya systemen är förutom att vara tidsmässigt effektivare även säkrare, då information angående besöken lagras på ett och samma ställe som är lättillgängligt för vårdpersonalen.

Säkrare vård av patienter

– Med ett lättöverskådligt it-system för logistik i en dygnetruntverksamhet och med många användare som dessutom är enkelt att använda, kan arbetet planeras och styras effektivare, säger Katarina Ramqvist, Biträdande Verksamhetschef ASIH och SPSV vid Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB.

Kan förlita oss på ett system som med fördel används av alla

Genom att använda sig av den så kallade it-dagboken kan personalen snabbt planera sitt arbete och körrutt vid arbetspassets början. De kan se vad som ska göras vid besöket, till exempelvis lägga om ett sår eller ge läkemedel. Nu kommer även en app till systemet som möjliggöra att på plats i patientens hem planera och styra om i besöksschema om så skulle behövas vilket ökar flexibiliteten.

– Vi behöver inte som förr ha listor i pärmar eller kopiera och föra över information i olika system, då viktig information lätt kan gå förlorad, utan kan förlita oss på ett system som med fördel används av alla.

Positiv respons

Då systemet har ett användarvänligt gränssnitt och är lätt för vårdpersonalen att använda har responsen enbart varit god. Genom att effektivisera verksamheten med it-baserat logistikstöd behöver personalen inte längre lägga lika mycket tid i anspråk på planering och kodningar. Systemet är även vårt rapporteringssystem till beställarna vilket också gör att det blir mer tid över för patienterna.

– Att kunna flöja och utvärdera verksamheten på nära håll är en grundförutsättning för fortsatt utveckling.

Jag är övertygad om att vi kommer att få ser mer av denna typ av lösningar

Befolkningen i Stockholm ökar dramatiskt och därmed kravet på att ta hand om fler patienter utan att ersättningen för den skull kommer att öka i samma takt. För att ekvationen ska hålla behövs således verktyg som gör det möjligt att arbeta mer effektivt inom hälso- och sjukvården utan att förlora fokus på patienten. 

– Jag är övertygad om att vi kommer att få ser mer av denna typ av lösningar framöver då det finns så stora fördelar. Nästa steg är att synka logistiksystemet med journalen, det skulle underlätta och effektivisera ytterligare, avslutar Katarina Ramqvist.