Genom traditionella typer av riskkapitalinvesteringar, som Venture Capital och Private Equity, har större företag under lång tid kompletterat det egna innovationsarbetet. Men då tillväxttakten saktat ner inom många områden behöver de större företagen nu alltmer radikala innovationer.

Ett sätt att hitta dem är genom nya typer av samarbeten med startups - små kunskapsintensiva företag - som sitter på helt nya affärsidéer. Sådana bredare samarbeten inkluderas i den typ av riskkapital som kallas Corporate Venture Capital.

– Corporate Venturing har kommit och gått i vågor under åren, men det är först nu som den investeringsformen börjat användas i större utsträckning även i Sverige, konstaterar Johan Öberg, Sverige-VD som även leder arbetet med Private Equity frågor globalt inom BCG (Boston Consulting Group)

Corporate Venturing kan innebära:

  • Att större företag öppnar upp sin egen verksamhet och bjuder in innovativa småföretag till samarbeten, exempelvis att de får använda deras avancerade laboratorier eller tillverka provserier i reella produktionsmiljöer. Men även att de större företagen delar med sig av sina nätverk, ekosystem samt inte minst sina behov.
  • Att de större företagen förlägger delar av sin verksamhet i en öppen innovations- och kunskapsintensiv miljö, exempelvis i en Science Park. Det kan vara i form av uppdragsforskning, men även att placera en projektgrupp eller utvecklingen av en innovation där i en stimulerande kontext.

Öppna innovationsmiljöer bra mötesplatser

En trend är att storbolag lägger ut sina innovationsfunktioner till öppna innovationsmiljöer för att komma nära företagskluster och kompetens, samt använder delade testbäddar. Det är miljöer där de som deltar öppet delar med sig av sina idéer och ömsesidigt utbyter kunskaper och nätverk. Sådana miljöer finns ofta i anslutning till akademi och institut.

– Det har blivit ett påtagligt ökat intresse från stora bolag för startups och olika innovationstjänster som finns i våra medlemmars Inkubatorer och Science Parks. Under det senaste året upplever vi ett markant ökat intresse från multinationella företag, berättar Magnus Lundin, VD på SISP (Swedish Incubators & Science Parks).

Brist på samverkan inom Sverige

Intresset kommer dock ofta från utländska större företag, något som är ett problem i det svenska innovationssystemet.

– Vi ser att det i Sverige finns dels en mycket aktiv startup-verksamhet och dels ett antal stora framgångsrika företag. Men, det sker för få möten dem emellan. Och att framgångsrika små innovativa företag, som bland annat utvecklats ur svenska forskningssatsningar, köps upp av utländska företag och stärker andra länders konkurrenskraft är ju inte så lyckat. Här vill vi vara med och stänga det gapet och påverka utvecklingen i rätt riktning, säger Johan Öberg.

Genom en ökad Corporate Venturing aktivitet i Sverige kan förhoppningsvis även större svenska företag få upp ögonen för alla de intressanta innovativa småföretagen.

– I vår lanseras inom SISP en tjänst där storbolags intresse matchas med startups runt om i Sverige. Då kan vi i högre utsträckning sammanföra det som kokar i våra medlemmars innovationsmiljöer, inte minst startups men också olika tillgång till forskningsresultat och kompetens, med svenska och multinationella företag med verksamhet i Sverige, avslutar Magnus Lundin.