Infograf - edna, hjärtsvikt
Källa: McKinsey & Company, infograf tagen ur "Värdet av digital teknik i den svenska vården" Juni 2016