“Det är erkännande för allt det hårda arbete som har pågått i över tio år”, säger Anne Almqvist som är digitaliseringsstrateg på Sociala nämndernas förvaltning.

I motiveringen till det fina pris som Västerås har fått går det bland annat att läsa hur kommunen har visat hur digitala lösningar kan bidra till ett bättre liv för människor med kognitiva funktionsnedsättningar.

- Vi har verkligen visat på en vilja att förbättra. Främst genom ett tydligt engagemang hos både ledning och medarbetare. Jag skulle säga att vi har visat prov på verksamhetsutveckling när den är som bäst. Framgångsfaktorn har också varit att vi ser över alla arbetssätt. Inte bara IT-lösning och välfärdsteknik utan olika insatser för att göra om boendemiljöer parallellt med att vi inför tekniken, säger Anne Almqvist.

Invånare och medarbetare i fokus

Vitalismässan - Västerås kommunVästerås kommun prisas också för sitt banbrytande, modiga, metodiska och uthålliga arbete med invånare och medarbetare i fokus.

- Ja, många faktorer har spelat in. En ledning med både chefer och politiker som satsade på det här. Och ett genuint intresse från våra medarbetare. Vi ser verkligen till äldre eller personer med funktionsnedsättning och har fått ett kvitto på att vi gör ett grundligt arbete som dessutom går att genomföra, säger Anne Almqvist

Trots framgångsreceptet så finns det många utmaningar kvar för kommunen, menar Anne Almqvist.

- Den främsta är att ta sig an den snabba utvecklingen. Det vi fokuserar på nu är att få fram en strategi för våra tre nämnder. Just för att ha möjlighet att fortsätta implementationen metodiskt och samtidigt eftertänksamt. Det finns en rad aktiviteter som vi behöver sätta fokus på. Bland annat införa mer välfärdsteknik och att skapa en god infrastruktur som klarar av digitaliseringen inom vård och omsorg.

Det finns personliga möten som aldrig går att ersätta.

- Befolkningen kommer att öka och då måste vi få loss resurserna genom att nyttja tekniken till fullo. Samtidigt måste vi komma ihåg att det finns personliga möten som aldrig går att ersätta och det ska vi inte göra heller.

MISTEL innovation

Som en del av stadens innovationssatsning ingår MISTEL (Mötesplats för Innovation i Samverkan – Testbädd för Livskvalitet). Arbetet fokuserar på möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer.

- Nästa steg blir att testa färdiga lösningar utifrån Västerås stads behov för att ta reda på kvalitets- och effektivitetsvinster, säger Anne Almqvist.

www.vasteras.se