Vi i Sveriges akademinära innovationsmiljöer, inkubatorer och science parks har förmånen att varje dag möta innovatörer, entreprenörer och företag som utvecklar dagens och morgondagens vårdinnovationer. Idag ser vi en stark och exponentiell utveckling inom life science områden som diagnostik, monitorering och telemedicin för att nämna några.

Varje dag utvecklas nya lösningar, tekniker och tjänster som kan effektivisera och stärka både patienter och vårdutförare. Viktiga drivkrafter i sammanhanget är stora digitala datalager, informationsutvinning och artificiell intelligens som gör det möjligt att arbeta prediktivt och kartlägga trender och utvecklingskurvor på ett helt annat sätt än tidigare.

Förändrar möjligheterna

Analysföretaget Gartner förutspår att världen år 2020 kommer att ha 20 miljarder uppkopplade enheter.

Ett spännande exempel är visualiseringsteknik. Sakernas internet, dvs. att allt fler enheter blir uppkopplade via internet förändrar givetvis möjligheterna än mer. Analysföretaget Gartner förutspår att världen år 2020 kommer att ha 20 miljarder uppkopplade enheter. Jämte digitaliseringen ser vi också spännande forskning och innovation kring nya behandlingsmetoder och effektivare läkemedel samt också sådana konkreta saker som hur läkemedel tas respektive av rehabilitering.

Vad krävs för att svensk vård skall dra största möjliga nytta av denna utveckling? Jo, bland annat bättre möjligheter för mindre företag att samutveckla med vården och sälja in bra innovationer. En nationell samordning för att kunna introducera nya innovationer i vården, inte bara testa dem. Dessutom med ett tydligare helhetsgrepp om kostnadsbilden – en lösning som totalt sett sparar pengar för samhället bör dessa prioriteras. Kanske bör i en sådan lösning landstingen få ökad kostnadstäckning, när kostnadsbesparingar hamnar i kommunen eller försäkringskassan?

Med det sagt, hur kan Sverige bli effektivare för själva innovationerna? Den tekniska utvecklingen som sker idag innebär en stor potential för utvecklingen av framtidens smarta och uppkopplade vård – men potentialen kan bli än större genom effektiv samverkan mellan innovationsmiljöer som inkubatorer och science parks och landstingen och regionerna. Vi ser flera möjligheter:

Ett utmärkt exempel

Utgår vi från nationell nivå finns ett bra nationellt exempel. Nyligen presenterade regeringen en satsning på att stärka innovationskraften i livsmedelskedjan, där en del av satsningen är att använda Sveriges etablerade inkubatorer för effektiv innovation och affärsutveckling. En liknande branschsatsning på life science med inkubatorer och science parks som en nationell resurs vore utmärkt för att stärka digitaliseringen av vården. En ytterligare möjlighet vore att samordna testbäddarna för life science med inkubatorers affärsutvecklingsprocesser för att stimulera fler innovationer att kommersialiseras i form av nya innovativa företag i Sverige.

Det är en vinst för både sjukvården och svensk export.

På regional nivå behöver det bli enklare för vården att upphandla från små- och medelstora företag samt att utveckla möjligheterna för innovationsupphandling. När sjukvården blir kunder åt startups ges de tillväxtmöjligheter samt stärker möjligheterna för export av svenska life science-företag. Det är en vinst för både sjukvården och svensk export.

Genom att integrera inkubatorer och science parks roll som en nationell resurs för vården finns det alltså stor möjlighet att tillsammans utveckla nästa generations smarta, uppkopplade och effektiva vård - samtidigt som Sverige blir mer attraktivt för talanger, investeringar och utveckling.