Kent SalomonssonArbetet går ut på att förebygga bland annat trycksår och liggsår genom att optimera designen av hjälpmedel som proteser och ortoser.

– Hjälpmedel som proteser, ortoser och rullstolar ska stödja kroppen. Kraftöverföringen mellan kroppen och hjälpmedlen påverkar den mänskliga vävnaden och kan på sikt leda till smärta och vävnadsskador. Trycksår och liggsår kan vara svårbehandlade och även få livshotande konsekvenser, säger projektledare Kent Salomonsson, docent i beräkningsmekanik vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.

Individanpassad design

I projektet utvecklas en kombination av virtuella och experimentella verktyg för att göra det möjligt att upptäcka riskpatienter i ett tidigt skede och förhindra uppkomsten av vävnadsskador. I arbetet deltar forskare vid Hälsohögskolan och Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

– Vi undersöker orsakerna till ytliga och djupa vävnadsskador. Ett mål är ökad förståelse för hur mjukvävnadsskador uppkommer och utveckla designen av produkter på ett konkurrenskraftigt sätt. Genom en optimerad design på individnivå kan man förhindra vävnadsskador, säger Kent Salomonsson. Förutom ett minskat lidande för individen finns synergieffekter som att kostnaden för samhället minskar genom till exempel färre återbesök för att modifiera hjälpmedel eller kortare sjukhusvistelser.

Innovation i samverkan

Projektet PEOPLE är ett av flera forskningsprojekt vid Jönköping University som ingår i en särskild satsning som stöds ekonomiskt av Region Jönköpings län mot att näringslivet, genom företagen som deltar direkt i forskningsprojekten, bidrar med egen tid.

– För oss som företag är det väldigt spännande att få vara med i framkanten på ny forskning inom det ortopedtekniska området. Vi hoppas att denna forskning en dag kommer att påverka utvecklingen av nya produkter men framförallt kunskapen om konsekvenser för patienter vidanvändandet av hjälpmedlen. Detta gör att vi snabbare kan utveckla bättre hjälpmedel med mindre risk för komplikationer, säger Magnus Lilja, produktansvarigpå Össur Nordic, ett av de medverkande företagen.

– Det faktum att vi jobbar med problem som är direkt relevanta för de delaktiga företagen och att de bidrar med egen tid, snarare än pengar, ger förutsättningar för genuin samverkan mellan forskare och företag, säger Mats Jägstam, tf. rektor vid Jönköping University.

Foto: Patrik Svedberg. Tekniska Högskolan, Jönköping University