Idag finns dock en växande medvetenhet om ökande problem med resistens mot antibiotika, samt en oro att epidemier sprids så oerhört mycket snabbare i dagens samhälle.

Affärerna går bra för Life Science företag globalt. Den amerikanska marknaden satte rekord i antal börsnoteringar under 2014 och M&A aktiviteter inom Life Science uppgick till drygt 200 miljarder dollar. 47 procent av alla bolag som noterades på de amerikanska börserna under första kvartalet 2015 är verksamma inom Life Science sektorn, främst inom bioteknik och medicinteknik.

Svensk forskning ligger i topp inom Life Science

I modern tid har vi i västvärlden, tack vare utveckling av, och tillgång till, vacciner och antibiotika, varit förhållandevis förskonade från de sjukdomar som tidigare utgjorde de största hoten mot vår hälsa. Idag finns dock en växande medvetenhet om ökande problem med resistens mot antibiotika, samt en oro att epidemier sprids så oerhört mycket snabbare i dagens samhälle.

I likhet med Bill Gates fruktar många att ett av de största hoten under vår livstid kommer att vara en allvarlig pandemi med tiotals miljoner dödsoffer. Med Ebola i Afrika, mässling i USA, fågelinfluensa i Kanada och MERS i Sydkorea vittnar de senaste åren om att det finns god anledning att återigen rikta uppmärksamheten mot relevanta behandlingsmetoder, vetenskapligt såväl som kommersiellt. Immunologi, läran om vårt medfödda immunförsvar, är det övergripande temat för SALSS 2015. Vi kommer även att belysa det senaste inom infektionssjukdomar och cancer - sjukdomar som läkemedelskonsten till trots övermannar kroppens egna försvarsmekanismer.

Råder stor brist på affärsänglar

Svensk forskning ligger i topp inom Life Science, men rankas i botten när det kommer till kommersialisering. Sverige skiljer sig från USA bland annat genom ”lärar-undantaget” som ger forskaren rätt till sina egna uppfinningar och innovationer. Dessutom råder stor brist på affärsänglar och annat riskvilligt kapital för att omsätta vetenskaplig forskning i företagsamhet och framgångsrika affärsidéer. Idag finns visserligen statliga medel och fonder för forskning och initiala skeden i affärsutvecklingen, men det saknas mer långsiktig finansiering innan bolagen blivit stora nog för större riskkapitalister eller börsintroduktion. Det finansieringsglapp som framträder då ”mjuk finansiering”, såsom offentliga medel och fonder, tar slut, måste överbryggas. Ett sätt är att skapa mötesplatser där svenska Life Science innovatörer exponeras mot internationella bolag och investerare.

Man kan hoppas på en snar debatt och transparens i diskussionen

Effektivare åtgärder måste till om Sverige ska bli bättre på kommersialisering, och på så vis bättre tillvarata de resurser vi har från vår topposition inom forskning. Svenska politiker har utlovat hundratals miljoner i fortsatt stöd för branschen. Var och hur dessa pengar ska placeras och vilka resultat som ska uppnås är dock osagt. Man kan hoppas på en snar debatt och transparens i diskussionen. Ett paradigmskifte krävs där forskningen, näringslivet och finansiärerna möts och genererar ett mätbart mervärde för individer och samhälle.

Barbro Ehnbom, grundare och
arbetande styrelseordförande för SALSS,
Swedish-American Life Science Summit