Både den förra regeringen och nuvarande har satsat kraftfullt på life-scienceområdet för att behålla och förstärka den framskjutna position som Sverige har på området. Men, en ambition har också varit att se till att frukterna från satsningarna utvecklas vidare i Sverige så att även den industriella sektorn inom Life-Science stärks.

– Vi har tidigare haft problem med att många innovationer försvinner utomlands och skapar arbetstillfällen på andra håll, berättar Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare inom Life-Science.

Bra samverkanAnders

Han konstaterar att det nu finns en mycket bra samverkan mellan näringsliv, hälso- och sjukvård och akademierna på tvärs över hela landet. Alla inser vikten av nationell samordning för internationell konkurrenskraft.

Svenska aktörer har också lärt sig att bli tuffare i förhandlingar med utländska intressen. Ett exempel är att då det amerikanska företaget Johnson&Johnson fick delta i forskningssatsningen Science for Life Laboratory, SciLifeLab, som startades 2013, så var motprestationen att om de identifierade några intressanta resultat så skulle utvecklingen och tillverkningen ske i Sverige.

– Betydelsefullt för svenska intressen är att vi nu har hela värdekedjan representerad i de satsningar som görs, alltifrån den grundläggande forskningen, via innovationsutveckling och testbäddar till kommersiell tillverkning av läkemedel och även tillverkning av maskiner. Det ger oss en mycket stark internationell position, konstaterar Anders Lönnberg.

Kraftsamling på biologiska läkemedel

Fokus för många av satsningarna är biologiska läkemedel som vuxit mycket i betydelse under senare år. För tio år sedan var ett av tio läkemedel biologiskt, idag är ca åtta av tio det. Men att tillverka biologiska läkemedel är betydligt mer komplicerat än kemiska.

En del i regeringens  kraftsamling kring biologiska läkemedel presenterades i juni och innebär att de tillsammans med GE Healthcare bygger upp en öppen innovationshub i Uppsala, en produktionsmiljö för att skala upp produktion. Dit välkomnas både små och stora företag och akademi. GE Healthcare är världsledande på produkter för tillverkning av biologiska läkemedel. I samband med att de utvecklat sina produkter har de också utvecklat nya innovativa metoder att tillverka biologiska läkemedel, inklusive att utveckla maskiner. Den kompetensen blir nu ett av grundfundamenten i den nya innovationshuben.

– Lyckas den satsningen kan priser på biologiska läkemedel sjunka till kanske en tiondel av nuvarande pris, berättar Anders Lönnberg.

En annan större satsning görs av Knut- och Alice Wallenberg-stiftelsen och AstraZeneca i samspel med regeringens nationella forskningsprogram för Life-science. De stöder ett nytt forskningsinstitut, Wallenberg Centre for Protein Research, som bland annat knyts till forskningen på SciLifeLab.

– Vi är verkligen på gång att lyckas bli en viktig internationell aktör inom life-science, bland annat tack vare de samlade satsningar som gjorts och görs, och att alla parter samverkar både regionalt och nationellt, konstaterar han.

Det är även viktigt att de senaste regeringarna så tydligt prioriterat området, en viktig faktor för företag som funderar på etableringar.

– Vi noterar glädjande att investeringarna inom life-science i Sverige ökar. Från att tidigare ha legat på nivån 1-1,5 miljarder kronor årligen investerades förra året ca 10 miljarder kronor, avslutar Anders Lönnberg med viss stolthet i rösten.