BIO-Europe Spring® hölls förra året i Paris och drog då över 2300 deltagare från 53 länder. Mer än 1350 företag, allt från stora bioteknologiska företag och läkemedelsjättar till innovativa startup-företag och finansiärer, möttes då och konkurrerade om cirka 2600 licensieringsmöjligheter. Årets konferens, som anordnas av EBG Group i samverkan med Stockholm Business Region och Stockholm Science City Foundation, väntas bli minst lika attraktiv.

– Stockholm är bas för mer än 600 biovetenskapliga företag, inklusive AstraZeneca och GE Healtcare., säger Anna Chrisman, koncernchef på EBD Group.

Stockholm visar framfötterna labb

Partneringsamverkan har blivit allt viktigare i dagens globala företagsklimat och själva syftet med Bio-Europe Spring® är att stimulera högkvalitativa parterningsamverkans-möjligheter för företag inom den biovetenskapliga sektorn. Själva utställningshallen på Kistamässan kommer utgöra ett viktigt nav under konferensen, där deltagarna aktivt minglar. Dessutom hålls företagspresentationer, där stora som små företag ges möjlighet att presentera produkter och utbyta strategiska erfarenheter. Viktiga beslutsfattare inom industrin medverkar i paneldiskussioner och seminarier.

Stockholm valdes ut som evenemangsvärd 2016 just på grund av Stockholm-Uppsala-regionens starka ställning inom biovetenskap. Regionen utgör Skandinaviens ledande biovetenskapliga kluster och är ett av världens mest produktiva sådana. Under de senaste tio åren grundades i genomsnitt 15-20 nya biovetenskapliga företag i regionen varje år, vilket är en häpnadsväckande hög siffra.

I området ligger också sex universitet med stora biovetenskapliga fakulteter, inklusive Karolinska Institutet och Uppsala Universitet, samt tre universitetssjukhus. Speciellt framstående forskningsområden är cancer, infektionssjukdomar, inflammation och molekylärvetenskap.

Den perfekta platsen

I regionen finns också tillgång till ett flertal affärsinkubatorer och stödjande funktioner med nära koppling till universiteten.

– Som innovationscentrum för både stamcellsterapier och läkemedelsutveckling är Stockholmsregionen den perfekta platsen för BIO-Europe Spring®, säger Chrisman.