Immunovia AB har fått cirka 40 miljoner kronor i EU-bidrag till klinisk validering av det första blodbaserade testet för tidig diagnostisering av cancer i bukspottskörteln. Förra året gjordes också en emission vilket gav ett tillskott på ytterligare 60 miljoner kronor. Företagets vd Mats Grahn har mer än 25 års erfarenhet av ledande positioner inom Life Science och diagnostikbranschen. Under en workshop kommer han att bidra med sina kunskaper om bland annat affärsutveckling och hur man som Life Science-företag lyckas med finansiering av ett forskningsprojekt.

Världsledande inom sitt forskningsområde

– En förutsättning är att man är världsledande inom sitt forskningsområde och att man i ansökan presenterar en lösning på ett problem som ingen annan tidigare har kunnat lösa.  Det är också viktigt att man har en plan för hur man sedan tar den vidare till marknaden och att man arbetar med företag som kan den tekniska delen. Att kunna kommersialiseringsprocessen är också av stor betydelse.

Man ska visa att man har ett stort projekt på gång

Mats Grahn nämner också att det är viktigt att knyta internationellt tunga aktörer till sitt projekt. Stora institut och bolag innebär nya möjligheter. För Immunovia AB:s del innebar ett avtal med amerikanska Knight Cancer Institute tillgång till blodtester och samarbetet blev också en viktig milstolpe i den kliniska valideringen och kommersialiseringen av testet.

– Det gäller att inte vara blyg. Man ska visa att man har ett stort projekt på gång. Utnyttja olika framgångar inom projektet och ta stöd av dem i nästa instans. Nämn till exempel vilka investerare som man hittills har fått med sig. Det är en trovärdighetfråga. Med hög trovärdighet hamnar man i en god spiral och ökar avsevärt chanserna till finansiering av sitt projekt.