Daniel Forslund (L) har länge varit engagerad inom strategiska IT-frågor och som Innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting har han fått en rejäl utmaning att bita i: E-hälsa inom sjukvården.

- Sjukvården i Sverige har tillgång till den mest avancerade medicintekniken som existerar idag för att behandla sjukdomar; det är inte där problemet ligger. Problemet ligger i kommunikationsverktygen.

Strategisk fråga

E-hälsabegreppet innefattar både de interna beslutsstöden för vårdpersonalen och den digitala tillgängligheten för patienterna. Daniel Forslund har nästan svårt att tro sig själv när han säger att vårdpersonal fortfarande använder fax och personsökare.

I genomsnitt förlorar varje anställd 25-60 minuter/dag på rent teknikstrul.

- Det är ju 90-talsteknik! De system som finns följer dessutom inte gemensamma standarder och i genomsnitt förlorar varje anställd 25-60 minuter/dag på rent teknikstrul.

I dagens informationssamhälle saknas fortfarande den digitala tekniken där den behövs som mest. Att så lite skett beror på tre bristande faktorer: digitalt ledarskap, pengar och gamla regelverk.

- När digitaliseringen görs till en strategisk ledningsfråga, som min tjänst är ett exempel på, kan vi ta bort hinder för utvecklingen, som att sluta definiera ett läkarbesök som att man fysiskt måste befinna sig i samma rum, säger han.  

Gemensamma standarder

Teknikutvecklingen går snabbt men för att implementeringen inom vården inte ska fortsätta bygga isolerade kommunikationsöar krävs koordinering och gemensamma standarder.

- Krav på standarder ska finnas med i upphandlingen, men därutöver måste upphandling användas som innovationsdrivare. Tekniken kan leverantörerna bäst; vi vårdgivare ska se till att utgå från funktionalitet och användarbehov.

Idag pågår en rad pilotförsök runt om i hela landet och Daniel Forslund säger att utvecklingen nu tagit fart på riktigt, vilket vi patienter kommer att märka snart.

Onlinebokning och virtuella läkarbesök ska vara självklara valmöjligheter.

- Onlinebokning och virtuella läkarbesök ska vara självklara valmöjligheter. Vården ska och kommer att bli mer tillgänglig genom en digital vårdgaranti, en digital valfrihet, precis som vi redan idag borde förvänta oss.