Diabetes kan leda till en rad farliga följdsjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och slaganfall. Förhöjt blodsocker innebär att kärlen på sikt kan skadas. Johannes Hulthe och Lars Johansson är två av grundarna till ett medicintekniskt företag som med avancerade forskningsmetoder bidrar till att öka förståelsen kring nya mediciner med potential att minska risken för hjärtinfarkt och slaganfall till följd av diabetes. Företaget är specialiserat på avbildningsteknik för användning i kliniska studier. Avbildningsteknikerna man använder är magnetkamera (MRI) och positronemissionstomografi (PET).

Lars

Ser tidigt effekten av ett läkemedel

– Vi forskar om hur läkemedel mot till exempel diabetes verkar. Genom avbildningsteknikerna kan vi tidigt se vilken effekt en behandling har på olika organ och vilka substanser som fungerar och vilka som inte gör det, säger Johannes Hulthe som är företagets vd och med många år bakom sig inom läkemedelsbranschen.

Lars Johansson, som är forskningschef, fortsätter.

– I sjukvården används magnetkamera och PET i regel för att ställa en diagnos. Våra metoder är väldigt precisa och därför speciellt anpassade för att upptäcka förändringar på olika organ i samband med läkemedelsbehandling.

Nytt samarbete inom diabetesforskning Johannes

Företagets fokus ligger på hjärtkärl och metabola sjukdomar med små till medelstora studier med 50-100 patienter i regel. Med de avancerade metoderna kan man även studera och samla information om bland annat åderförfettning, leverförfettning och artärbråck. Hittills har företagets forskning lett till att nya mediciner med potential att sänka hjärtdödligheten bland diabetiker har kunnat utvärderas. Och det pågår en snabb tillströmning av nya projekt. Nyligen inledde man ett samarbete med ett franskt bolag där man genom sina metoder ska bringa klarare ljus över hur glukossänkande molekyler hos diabetiker fungerar.

– Vi är fantastiskt glada att ha möjlighet att vara del i utvecklingen av nya läkemedel mot diabetes och diabeteskomplikationer. Detta kan potentiellt ha stor betydelse för diabetespatienter. Men vårt arbete innebär också en hjälp för beslutsfattare inom läkemedelsutveckling att uppnå bästa resultat och minska riskerna i sina projekt, avslutar Johannes Hulthe.