Under hösten har ett svenskt nätverk formerats, Bioekonomi – regioner i samverkan. Syftet är att stärka regionernas och allmänhetens kunskap och tillsammans delta i de politiska processerna i både Sverige och EU.

11 av Sveriges regioner deltar.

Målet är att bidra till omställningen och samtidigt ge svenska företag inom bioekonomisektorn bättre förutsättningar för fortsatt lönsamhet, ökad innovationstakt och ökade investeringar. Idag deltar 11 av Sveriges regioner.

 

Måste påverka EU:s beslutsfattare

 

Nätverket ska ta fram gemensamma analyser av den bioekonomiska potentialen i Sveriges regioner och ta fram gemensamma kunskapsunderlag samt att jobba tillsammans för att Sverige får så bra förutsättningar som möjligt för att bidra till en bioekonomisk omställning. Vi måste bland annat påverka EU:s beslutsfattare. EU:s politik påverkar Sverige i hög grad när det gäller hur vi använder skog, mark och vatten.