Helena Karlberg, en av initiativtagarna till projektet, brinner nu för att använda modellen i fler sammanhang. Som VD utvecklar hon sedan ett år Piteå Science Park utifrån konceptet, som handlar om att tillvarata platsens unika identitet. Konceptet har tre huvuddelar:

  • fysisk gestaltning - såsom infarter, det offentliga rummet, skyltar
  • innehåll - såsom service, välfärd, näringsliv och industri
  • marknadsföring - såsom reklamkampanjer, hemsidor och olika evenemang

– Platsinnovation handlar om nytänkande utveckling av attraktiva platser och att skapa innovationer utifrån en plats styrkor. Ett styrkeområde i Piteå och Norrbotten är den skogsindustriella värdekedjan, en del av den cirkulära och biobaserade ekonomin, och det är också ett av parkens fokusområden, berättar Helena Karlberg, VD för Piteå Science Park.Helena

Det händer mycket inom skogsindustrin, inte minst utvecklingen av nya material och produkter ur de industriella sidoströmmar som idag mest används som biobränsle hos egna eller externa kraftvärmeverk.

Piteå Science Park har ytterligare ett styrkeområde, vilket är kulturella- och kreativa näringar med en spets inom akustik. Som enda science park i Sverige har de ett eget konserthus.

För att beskriva hur den cirkulära och biobaserade ekonomin fungerar i verkligheten har Piteå Science Park, tillsammans med Näringsdepartementet, North Sweden och flera andra parter, bjudit in politiker, EU-kommissionärer samt forskare till en konferens, ”BIOBASE 2017”, den 22-23 november. Konferensen inleds ute i skogen där värdekedjan har sin början. Gästerna kommer sedan att slussas genom värdekedjan och följa materialströmmarna genom olika industrier som sågverk och pappers- och massaindustrin, allt för att på plats förstå hur en hållbart skogsindustriell värdekedja fungerar. Konferensen avslutas i konserthuset som är byggd helt i trä.

– Vi är oerhört stolta över att få visa upp Piteå och Norrbotten som ett gott exempel i Europa inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi har ett mycket bra samarbete lokalt, regionalt och nationellt som gör detta möjligt, avslutar Helena Karlberg.