Anledningen till att Merck väljer Sverige är att här finns en hög digital mognad och ett ekosystem i världsklass med entreprenörer och snabbväxande företag.

– Sverige har ett unikt ekosystem när det gäller digitalisering och det finns bara ett fåtal ställen i världen som är så snabba på att anamma ny teknik och bygga digitala affärsmodeller på ett framgångsrikt sätt, berättar Mats Berggren, som ansvarar för M-Digital, Merck’s digitala innovationslabb i Stockholm.

Syftet med innovationslabbet är att vara en kanal in för externa partners, och erbjuda en metodik att hitta och gemensamt utveckla nya lösningar, produkter och tjänster.

Vi kan på ett optimalt sätt dra nytta av den digitala utvecklingen

– Med våra tre affärsområden, som alla baseras på digitalisering, så kan vi på ett optimalt sätt dra nytta av den digitala utvecklingen i gränslandet mellan digitalisering och hälsa genom partnerskap med snabbväxande företag, förklarar han M-digitals verksamhet.

 

Kärnan är samverkan och hastighet

 

De bygger partnerskap med exempelvis ett snabbväxande bolag, eller ett större bolag inom en annan bransch som vill in i hälsoområdet, och driver snabba projekt där de utforskar gemensamma möjligheter.

– Kärnan i vår verksamhet är att på under hundra dagar gå från en hypotes om ett resultat till kunskap om vi ska gå vidare och i så fall hur. Det kan vara att starta en pilot-verksamhet, kanske behöver vi ta hjälp från andra i Epicenter, som Google-for-Entrepreneurs, för att utveckla en idé.

Innovationslabbet är placerat i Epicenter, vilket är Stockholms första digitala center för innovation. Det är ett flexibelt kontorskomplex som fokuserar på nätverksskapande mellan snabbväxande digitala företag och större företag med innovationsambitioner.

Det är en unik och kurerad miljö.

– Här sitter vi jämsides med iZettle, Spotify, Google, Twitter, Volvo, SEB och snabbväxande företag med globala ambitioner. Det är en unik och kurerad miljö, vilket innebär att det bara finns ett företag från varje företagssegment representerade. Merck är enda globala läkemedelsföretaget i denna miljö.

Syftet är att de större företagen ska bidra med kunskap och nätverk och de små snabbväxande bidra med kreativitet och flexibilitet.

– Det handlar inte om att dela kontorsyta med varandra, utan Epicenter handlar om att skapa och dela möjligheter tillsammans.

 

Kvinna med ipad. Foto: Unsplash

 

I gränslandet mellan digitalisering och hälsa – nya lösningar för MS

 

Inom M-Digital kombinerar Merck innovationer inom läkemedelsutvecklingen med digitala tjänster. De fokuserar just nu bland annat på sjukdomen MS och vill hjälpa patienter till ett bättre liv med sjukdomen genom nya läkemedel i kombination med digitala hjälpmedel.

– MS går ännu inte att bota men digitala lösningar, tillsammans med det nya läkemedel Merck utvecklat och EU nu godkänt, kan minska effekten sjukdomen har på patientens liv.

Som komplement till det nya MS-läkemedlet utecklar innovationslabbet nya digitala tjänster för MS-patienter som kombinerar forsking inom psykologi, sociologi och ekonomi. Ett är ett verktyg som mäter en persons livstillfredsställelse och ger en som lever med MS en bättre förståelse för sin livssituation.

Lösningen är den första någonsin inom MS.

– Lösningen kopplar till det växande område man kallar ”lyckoforskning” och baseras på OECDs riktlinjer för att mäta subjektiv livskvalitet. För en individ med MS ger det möjlighet till reflektioner kring vad de behöver för att må så bra som möjligt.

Lösningen är den första någonsin inom MS. Resultaten kan användas både på individuell nivå, för att skapa förståelse för de egna livsvalen, och på gruppnivå där nya skräddarsydda patientstödsprogram och tjänster kan utvecklas baserat på resultaten.