På strategisk nivå har vi strävat efter en plattform som kan öka innovationstakten i bolaget för att driva och utveckla morgondagens tjänst och produkt. Det har lett till en satsning på ett internt innovationslabb. I den gruppen ingår medarbetare från olika avdelningar och orter och där vårt första projekt är ett Student Lab, ett samarbete med Berghs School of Communication och Sveriges mest prisade studenter inom marknadskommunikation. Projektets syfte är utvecklingen av stadsmiljöer.

Att arbeta med partners i branscher utanför vår egen är en viktig del

– Att arbeta med partners i branscher utanför vår egen är en viktig del i vår utvecklingsstrategi. Samt det faktum att vi kan följa kunden genom alla våra tre marknadsområden kontor, bostad och handel gör möjligheterna till sömlösa upplevelser oändliga. Det är unikt och otroligt intressant att arbeta vidare med, säger Christian Claesson, Regionchef Öst och utvecklingsansvarig för affärsområde Handel på Lundbergs.

 

Värderingsstyrda stadsmiljöer

 

I stadsmiljöer innefattas både rationella och emotionella värden. För att skapa attraktiva städer är båda värden av största vikt och kan speglas på olika sätt i form av trygghet, digitalisering, serviceerbjudande beroende på syfte och värde hos våra kunder. Bolagets vision är att vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer där människor, företag och organisationer kan utvecklas i samverkan.

Vi är nyfikna på framtiden och har redan inlett utvecklingen

– Vi är nyfikna på framtiden och kunden tillsammans med ett starkt intresse för hållbarhet och långsiktighet. Vi har redan inlett utvecklingen genom att ta fram en chattfunktion för bostadshyresgäster, utvecklat ett kontorskoncept för produktivitet och balans som vi kallar Hjärnkontoret och i takt med näthandels utveckling har vi startat ett samarbete för att konceptualisera en service-hub för bland annat utlämningsmöjligheter och underlätta det dagliga livet i våra handelsfastigheter, avslutar Christian Claesson.