För att kunna möta framtidens vårdutmaningar har AbbVie och Västerbottens läns landsting (VLL) inlett ett samarbete. Samarbetet går ut på att utforma en modell som skapar ett värde för patienten samt ett ekonomiskt värde för samhället.

– Det är när vård och industri samarbetar och nyttjar all den kompetens och kunskap som finns mot ett gemensamt syfte och mål som vi kan nå nya höjder, säger Mia Tillgren Moreau, ansvarig för samhällskontakter på AbbVie. Samarbetet har sitt ursprung i behovet att hitta en lösning på det som skapar flaskhalsar i vården, att kunna mäta och värdera de olika parametrar som ingår i vårdkedjan.

– För att kunna möta de utmaningar sjukvården står inför är det en nödvändighet och även en uttalad strategi för oss att jobba med innovation i partnerskap med industrin, berättar Robert Winroth, innovationslandstingsråd VLL samt styrelseordförande VLL Innovation AB.

 

Skapa en värdemodell

 

En del i samarbetet är att ta fram en värdemodell för att hitta incitament så att nya metoder och innovationer ska komma igång att användas. I värdemodellen mäts skillnader i resursanvändning och kostnader för att definiera värdet av innovationen. Det uppstådda värdet fördelas sedan mellan de involverade aktörerna. En annan del i vårt samarbete är inom inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) där vi gjort en kartläggning av patientens resa genom vården. Patientresan belyser olika parametrar i vårdkedjan som utgör ett värde och detta kommer vara en utgångspunkt när vi testar värdemodellen i praktiken genom IBD Home*, en mobil- och internetbaserad tjänst.

Med den här lösningen kan patienten känna sig trygg hemma.

Med IBD Home kan patienten själv monitorera sin sjukdom, ta prover och analysera dessa via en app på sin smartphone samtidigt som data skickas till vården via kvalitetsregistret- och beslutsstödet Swibreg. Där kan patienten i god tid se när sjukdomsaktiviteten ökar och behöver komma in för vård. Med den här lösningen kan patienten känna sig trygg hemma och vården kan känna sig säker på att de patienter som faktiskt behöver träffa en doktor kallas till sjukhuset.

– IBD Home är en utmärkt e-hälsolösning för utvecklandet och för att testa värdemodellen i praktiken. Att vi kan visa hur värden kan synliggöras och fördelas är jag övertygad om kommer att bidra ytterligare till förverkligande av regeringens satsning på nationella testbäddar, säger Robert Winroth.

 

Viktigt samarbete kring eHälsa

 

VLL har sett att i ett innovativt partnerskap nås tillgång till kompetens och resurser som delvis saknas internt.

Industrin klarar det inte på egen hand, de behöver interagera med vården för bäst resultat.

– Vi hade inte klarat att göra detta utan en stark partner som AbbVie, säger Robert. På AbbVie har man som devis att arbeta för att hitta lösningar på framtidens hälsoutmaningar och en viktig insikt är att industrin inte klarar det på egen hand utan behöver interagera med vården för att få fram bäst slutresultat.

– Det jag tycker har varit väldigt positivt i samarbetet med VLL är att de också har öppnat upp för att kunna arbeta med olika partners för att nå lösningar, säger Mia. Partnerskapet har lett till generisk och skalbar kunskap och modeller som i framtiden kommer kunna appliceras av vård och industri för en hållbar sjukvård.