Sensorn limmas fast på maskiner och sänder trådlöst information om maskinens status. Sensorerna tillsammans med mjukvara har intelligens för att detektera fel på maskinen. IoT-sensorerna använder bland annat tekniken i Eddystone från Google och den kostar under 50 dollar.

En tjänst i molnet analyserar informationen

Sensorn har även givare för temperatur, vibration, ljus och magnetfält. En tjänst i molnet analyserar informationen och övervakar automatisk maskinens prestanda. Sensorerna har nu även en ny funktion för ”Machine Leraning”.

 

Maskinen får eget fingeravtryck

 

Maskinens ”Fingeravtryck” spelas in och lagras som en profil. Profilen jämförs sedan kontinuerligt mot maskinens prestanda och om mätning avviker skickas automatiskt larm. De små sensorerna installeras på några minuter och eftersom att sensorerna skickar information trådlöst med Bluetooth behövs ingen installation av kablar. Den låga kostnaden möjliggör att ett stort antal maskiner automatiskt kan övervakas.

Billerud Korsnäs Gruvöns bruk blir först ut i Norden att installera systemet för övervakning av ett stort antal maskiner.