I enlighet med regeringens Novemberproposition (2016/17:50) är samverkan av yttersta vikt för både samhällets utmaningar samt stärkt konkurrenskraft. Vilka frågor ska man som aktör då ställa sig för att öka effekten av sitt arbete? Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson formulerar de mest tryckande frågeställningarna för att öka engagemanget mellan dagens och framtidens samverkansaktörer:

1. Hur ser ert innovationsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?

2. Vilka effekter har ert innovationsarbete för svensk konkurrenskraft?

3. Vad står till grund för att ni gör FoU-investeringar i Sverige och vad krävs för att de ska öka?

4. Hur når vi smartast ut till fler samverkanspartners?

5. När ett samverkansprojekt först sjösätts, exakt vad händer i företaget då?

 

Matthieu Marchand, Head of Innovation & Knowledge Management, Bombardier Transportation

Foto: Robin Wahlmark

Hur ser ert innovationsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?
– För att förbli framgångsrika med våra innovationsprogram ser vi ett växande behov att samarbeta med den akademiska världen samt med små och stora företag som behärskar banbrytande teknik som vi vill integrera i våra nya lösningar. Datavetenskap, smarta sensorer och trådlös anslutning för att nämna några, blir alltmer kraftfull och mångsidig. Dessa är snabbrörliga teknologier som kan komplettera vår kärnkompetens i järnvägssignaler och stärka vår globala närvaro, därmed fördelarna med samarbete.

Rikard Söderberg, professor i produkt- och produktionsutveckling, föreståndare för Wingquist Laboratory.

Foto: Nina Silow

Hur ser ert innovationsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?
– Som tillämpade forskare jobbar vi väldigt nära industrin. Vi startar forskningsprojekt som bygger på ett industriellt behov och en vetenskaplig utmaning. Utifrån dessa två kriterier formulerar vi projekt och forskningsfrågor. Resultatet visas upp i demonstratorer såsom prototyper eller arbetssätt. Demonstratorerna är halvvägs till innovation och med dem visar vi potentialen i våra resultat. För att nå implementering i industrin har vi byggt upp ett nätverk av spinoff-företag, konsulter, institut och företagspartners.

Dr. Charlotte Andersson, Programchef, SIP STRIM ,Strategiska Innovationsprogrammet för Gruv- och Metallutvinnande industri

Foto: Patrik Öhman

Hur ser ert innovationsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?
– Som strategiskt innovationsprogram för gruv- och metallutvinnande industri arbetar vi med hållbar innovation och samverkan i allt vi gör. Vi arbetar både med hållbara teknisk innovation längs med hela vår värdekedja men också inom mer generiska områden såsom jämställhet och mångfald och samhälleliga utmaningar. Vi arbetar både genom direkta innovationsprojekt men också genom att skapa mötesplatser och nätverk. Att öka samverkan med internationella aktörer, andra branscher och aktörer och små och medelstora företag är viktigt för att öka innovationsförmågan och åstadkomma goda resultat framöver.

Mats Jägstam, prorektor Jönköping University

Foto: Patrik Svedberg

Hur ser ert innovationsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?
– I dag bygger vi ett system tillsammans med våra forskningspartners där vi inte bara driver kunskapsutveckling utan även gör en direkt koppling till nyttiggörande och innovationssystem. En av våra riktade satsningar är att koppla en innovationsrådgivare till varje teknikforskningsprojekt, och vår Science Park arbetar med innovationsstöd även till nuvarande partners. Vad vi vet är vi i dag ensamma om att jobba på ett så strukturerat sätt och det gör att vi blir en stark partner för näringslivet.

Andreas Rangert, VP Product Management & Development, Husqvarna Group

Foto: Husqvarna Group

Hur ser ert innovationsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?
Husqvarna har en integrerad primärutvecklingsverksamhet i R&D med specifika team som jobbar med nya koncept både på produkt- och tjänstesidan. Vi följer en primärutvecklingsprocess som sedan har en överlämning till vår mer traditionella produktutvecklingsprocess för de idéer som bedöms tillräckligt relevanta. För framtiden kommer vi att vidareutveckla vår innovationsstrategi och satsa betydligt mer inom både tillverkning såväl som vårt (primärt digitala) tjänsteutbud

Per Nylén, professor, verksamhetsledare Produktionsteknik Väst

Foto: Pontus Corneliusson

Hur ser ert innovationsarbete ut idag? Hur kommer det att se ut i framtiden?
– Vi arbetar aktivt för att öka nyttjandet av våra forskningsresultat och för att öka spridningen av forskningsresultat. Vi har även startat spin-off bolag för detta syfte. Framgent kommer vi arbeta mer systematiskt för att identifiera immateriella tillgångar i vår forskningsmiljö. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med såväl akademiska som industriella partners. När en kommersialiseringspotential har identifierats, kommer planer tas fram som bland annat kommer att leda till nya företag.