Men det finns utmaningar i att förverkliga visionen, något som satsningen Women With Impact vill ändra på.

För att förändra strukturerna inom traditionellt manliga branscher anordnas konferensen och mötesplatsen Women With Impact varje år. Till skillnad från många andra forum för jämställdhet ses problemet inte som ett mans- eller kvinnoproblem utan som ett näringslivsproblem.

Det finns redan idag en bred medvetenhet och vilja att förändra

– Det krävs att chefer prioriterar frågan och får rätt stöd i processerna. Då kan vi ändra de här strukturerna. Det finns redan idag en bred medvetenhet och vilja att förändra, vi tror på ett forum för de utmaningar som delas branschöverskridande, säger Peter Hedman, Projektledare på North Sweden Cleantech.

 

Utgångspunkt för hållbar utveckling

 

Bakom satsningen står North Sweden Cleantech, en plattform för företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar i norra Sverige. Utgångspunkt för arbetet är hållbar utveckling och affärsnytta där jämställdhetsarbetet spelar en viktig roll.

– Större diversifiering främjar utveckling. Därför leder ett mer jämställt näringsliv till större affärsnytta. Det räcker inte att prata om det. Vi behöver ha med beslutsfattare och ledare på tåget, avslutar Peter.