1. Helene Hellmark Knutsson. Foto: Kristian Pohl/RegeringskanslietHur ser ert innovationsarbete ut idag? Hur kommer det att förändras den närmsta framtiden?
  2. Vad är det långsiktiga värdeskapandet av ert innovationsarbete?
  3. Vilket Best Practice innovationsarbete gör ni idag som andra företag bör tänka på imorgon?
  4. Vad ska vi i regeringen göra under nästa mandatperiod för att skapa bäst förutsättningar för samverkan?

 

Susanne W. Lindström

Teknologie Doktor i Kemi
Foto: North Sweden Celantech

1. Hur ser ert innovationsarbete ut idag? Hur kommer det att förändras inom den närmaste framtiden?

North Sweden Cleantech är en innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Vi arbetar för hållbar tillväxt genom att stödja kommersialisering av gröna innovationer från forskning, näringsliv och offentlig sektor. Vi ser en stark tillväxtkurva, norra Sverige är ledande inom innovationsutveckling, med hög andel utbildade, bra innovationssamarbeten samt export av högteknologiska produkter. Det bevisas bland annat genom Northvolts etablering, Universitetsstaden och bioraffinaderisatsningar. Framtiden ställer högre krav på oss gällande stöd för innovation, affärer och kompetensförsörjning.

Eva Schelin

Vd, IQ Samhällsbyggnad
Foto: Barabild

1. Hur ser ert innovationsarbete ut idag? Hur kommer det att förändras inom den närmsta framtiden?

IQ Samhällsbyggnads vision är att ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande. Vi arbetar för att öka innovationstakten i samhällsbyggnadssektorn. Vi är en medlemsorganisation som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Rent konkret påverkar och initierar vi forskning och innovation, samlar och mobiliserar sektorn, leder och samordnar forskningsprogram och utvecklingsprojekt, och ser till att innovationerna och forskningsresultat kommer till praktisk nytta.

Krim Talia

Vice President Health and Life Science, RISE
Foto: RISE

1. Hur ser ert innovationsarbete ut idag? Hur kommer det att förändras den närmsta framtiden?

RISE vision om att vara en Internationellt ledande Innovationspartner ger en god bild av den roll som staten vill att Institutet skall spela. Vi finns till för att förbättra förutsättningarna för svenskt näringsliv och samhälle att lyckas med sin förnyelse, och förbättra sin konkurrenskraft. Vi gör detta framförallt genom att tillhandahålla Innovationsinfrastruktur för Sverige, en infrastruktur som består av olika fysiska arenor, testbäddar, pilotlinor och Living Labs – men också vår armé av 2400 vassa forskare och experter. På detta sätt är instituten en gemensam resurs för innovation, som likt vägar och järnvägar för transport, är en räls som aktörerna kan hoppa upp och åka en bit av sin utvecklingsresa på. I framtiden kommer vi från RISE sida i allt högre grad ta vårt avstamp i komplexa samhällsutmaningar och ”vicked problems” som skapar en gemensam kontext och omvandlingstryck för många aktörer från ett flertal branscher under de kommande tio åren.