Idag används skogsråvara främst till sågade trävaror och pappermassa. Massan används huvudsakligen till hygienprodukter, förpackningar samt papper. Exempel på forskning på nya användningsområden av pappersfibrer är självöppnande förpackningar,  pappersflaskor som kan ersätta glas, nya kompositmaterial, samt både extremt starka och extremt töjbara papper.

Ett annat exempel är att förädla lignin, som tillsammans med cellulosa är en av trädets byggstenar. Idag ses det främst som en biprodukt och eldas upp för att få värme, men med nya processer går det att ta vara på det och förädla till nya spännande material.

– En förutsättning för att de nya materialen ska kunna produceras och användas i närtid är dock att det går att använda befintliga produktionsanläggningar, efter vissa modifikationer, så man inte behöver bygga helt nytt. Så det forskar vi också på, berättar Peter Axegård vice VD och ansvarig för bioekonomistrategi på Innventia.

Forskning på lignin och cellulosafibern Innventia

Andra intressanta forskningsprojekt som bygger på att förädla lignin är möjligheten att tillverka biobaserad kolfiber som både är lätta och starka, för exempelvis framtidens energisnåla och lätta bilar. Utöver att ersätta stål med kolfiber finns möjligheter att använda kolfiber som lastbärande batteri vilket ytterliga skulle sänka vikten.

Men skogsråvara kan även användas till framtidens textilfibrer. Produktionen av både bomullsfibern och viskosfibern är idag ifrågasatta ur miljöperspektiv och därför tittar man på att kunna ersätta dem med fibrer som produceras på ett hållbart sätt från lokal skogsråvara.

– Men, den forskningen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Vi ser dock möjligheten att tillverka textilfiber i framtidens massabruk i slutna processer och industrin är mycket intresserad av detta , berättar Peter Axegård.

I alla forskningsprojekt Innventia driver är industrin alltid en aktiv part, vilket är grunden för ett forskningsinstitut som Innventia. Så, all den forskning som sker, även om den är av mer grundläggande art, sker med syfte att bidra till att möta verkliga framtida behov hos industrin och i samhället.