Det finns många fördomar om att kärnkraft är farligt, men flertalet analyser visar att det är ett av de minst farliga energislag som finns. Organisationen Miljövänner för kärnkraft arbetar därför för att kärnkraften även fortsättningsvis ska utgöra en betydelsefull del av den svenska energiförsörjningen.

– Vi efterlyser en mer nyanserad bild av kärnkraft, en bild som baseras på fakta snarare än fördomar och känslor. Politiker som fattar beslut kring kärnkraft saknar ofta kompetens och förståelse för hur energisystemet fungerar. Vi anser att det istället är energimarknaden, som förstås sitter på mest kunskap kring energiförsörjningssystemet, bör avgöra hur mycket vi ska satsa på kärnkraft framöver, säger Nils Erik Nilsson, v.ordförande i Miljövänner för kärnkraft.

Han anser att Sverige bör satsa på att dels modernisera våra befintliga kärnkraftverk och dels investera i nya anläggningar.

– Politikerna bör behandla alla kraftslag utifrån samma förutsättningar och inte diskriminera kärnkraften, vilket tyvärr är fallet i dagsläget, säger Nils Erik Nilsson.