Fokus i forskningen är effektiv energianvändning inom byggnader och fjärrvärmesystem, studier av miljöeffekter och affärsmodeller samt utveckling och implementering av solenergiteknik.

– Forskarskolan Reesbe består av 21 doktorand, tre medverkande lärosäten och 20 företag. Forskarskolan startade i september 2013 med 12 doktorander (etapp 1) och under 2016 har ytterligare 9 doktorander börjat (etapp 2 som kallas Reesbe+). Samtliga doktorander förutom två är anställda på olika företag men de får sin forskarutbildning vid Högskolan i Gävle eller Mälardalens högskola i samarbete med Högskolan Dalarna, berättar Mathias Cehlin som är biträdande programdirektör för Reesbe.

Synergieffekter mellan doktorander och företag

Jessika och Hossein är anställda som doktorander på Gavlefastigheter och studerar energioptimering av byggnader inom fjärrvärmeområden. Jessika med fokus på bl.a. skolor startade 2013 medan Hossein, som började 2016, har mest fokus på kulturbyggnader.

Nyttan med att ha doktorander på sitt företag finns på både kort och lång sikt.

– Att ha en doktorand på företaget fyller et högre syfte, berättar Jessika. I ett kortsiktigt perspektiv blir det ett utbyte mellan mig som doktorand och de anställda, utifrån mina studier. Ofta kanske de anställda inte har tid eller möjlighet att djupdyka i olika frågor på det sätt som vi doktorander gör.

– Den stora kontaktytan inom Reesbe, med doktorander, handledare och företagsmentorer, leder till många spännande möten och många värdefulla spinoffeffekter genom att man kan ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. Goda råd, tips och feedback är bara en del av allt det värdefulla som skapas genom detta.

På lång sikt kommer företagen också ha nytta av de avhandlingar som forskningen i Reesbe leder fram till. Även här blir de synergieffekter doktorander och företag emellan.

Forskning med nära koppling till näringslivet

En av anledningarna till att Jessika och Hossein tackade ja att delta i projektet är den nära kopplingen till näringslivet.

Att få bedriva en forskning som är direkt kopplad till verksamheten och som leder till reell företagsnytta var avgörande, berättar Jessika och Hossein. Den stora fördelen är också närheten till de andra doktoranderna. Vi har ett stort utbyte av varandra. Annars kan det vara lätt att känna sig ensam under sina doktorandstudier.

Möjlighet för företagen att gradera upp sin kompetens

Per-Arne Vahlund är VD för Gavlegårdarna och även ordförande i styrgruppen för företagsforskarskolan.

– Anledningen till att vi deltar är bland annat den expansion som Gävle med omnejd upplever nu. Vi vill helt enkelt ta möjligheten att vässa vår kompetens. Det innebär också en ökad samverkan och interaktion med högskolan som vi anser vara värdefull.

Per-Arne menar att deras medverkan lyfter engagemanget hos den övriga personalen.

– Det ger oss nya infallsvinklar, nya sätt att tänka och ökar också vår attraktivitet som arbetsgivare, konkluderar Per-Arne. Sedan är det för mig personligen väldigt hedrande att få vara ordförande i styrgruppen.

Loggor