Forskningssverige

Svensk industri på digitaliserade marknadsplatser

InnovationAmazon är ett av USA:s mest framgångsrika företag och webplattformen bygger nu enorma serverhallar i Sverige.

Svensk industri på digitaliserade marknadsplatser

Möjlighet för mindre bolag att växa globalt

Innovation2016 fick Business Sweden ett uppdrag från regeringen med syfte att stärka nya, innovativa företag att snabbare komma ut på den globala marknaden.

Möjlighet för mindre bolag att växa globalt

Vill bevara Sveriges ledande innovationsposition

InnovationSverige är återigen etta på EU-kommissionens Innovation Union Scoreborad, och inom både forsknings- och innovationspropositionen och regeringens nyindustrialiseringsstrategi görs satsningar för att säkra Sveriges ledande ställning.

Vill bevara Sveriges ledande innovationsposition

Mötesplats för ett jämställt näringsliv

InnovationVisionen om ett mer jämställt näringsliv med fler kvinnor på ledande poster är något de flesta skriver under på idag, inte minst i kölvattnet av den högaktuella jämställdhetsdebatten.

Mötesplats för ett jämställt näringsliv

Sveriges regioner visar framfötterna 

InnovationHur ska Sveriges regioner bidra till en omställning från en fossil ekonomi till en ekonomi som bygger på förnybara resurser från skog, åkrar, sjöar och hav.

Sveriges regioner visar framfötterna 

Ökar innovationstakten

InnovationSom en del i ett aktivt arbete för utvecklingen av hållbara stadsmiljöer där människor vill mötas, leva och verka driver nu Fastighets AB L E Lundberg på innovationstakten genom interna och externa samarbeten.

Ökar innovationstakten