Forskningssverige

Ledare: Forskning och innovation är nyckeln

Innovation & forskningÄr tuffa lagar och regler inom miljö- och klimatområdet förenligt med ett näringsliv som utvecklas och går med tillväxt? En intensiv diskussion pågår inom akademi, näringsliv och miljörörelsen. För en del personer är frågan kontroversiell.

Ledare: Forskning och innovation är nyckeln

Öppen innovationshub skapar nya förutsättningar

Innovation & forskningI Uppsala kommer GE Healthcare i samverkan med regeringen och VINNOVA starta en innovationshub som skapar nya möjligheter för hela Life-scienceområdet.

Öppen innovationshub skapar nya förutsättningar

Kärnkraften bör behandlas likvärdigt med andra energislag

Innovation & forskningTrots att politiker väljer att i första hand gynna energikällor som solenergi och vindkraft så är och förblir kärnkraften ett av de minst riskfyllda energislagen.

Kärnkraften bör behandlas likvärdigt med andra energislag

Avbildningsteknik- viktig del inom diabetesforskningen

Life ScienceDiabetiker löper stor risk att drabbas av hjärt-och kärlsjukdom. Med hjälp av avancerad avbildningsteknik kan man bättre följa upp effekten av nya behandlingar. Därmed ökar möjligheten att utveckla mediciner med potential att sänka hjärtdödligheten bland diabetiker.

Avbildningsteknik- viktig del inom diabetesforskningen

Krönika: Även innovationer ska vara säkra - eller?!

Innovativ vårdNär vi under senare tid nämner att vi arbetar med kvalitetssäkring av medicintekniska produkter är det få som inte nämner KI kirurgen Paolo Macchiarini och den uppmärksammade SVT-dokumentären Experimenten.

Krönika: Även innovationer ska vara säkra - eller?!

Viktigt att förenkla läkarnas arbetsflöde

Innovativ vårdIdag används används ofta avancerat bildmaterial inom medicinsk sjukvård för att kunna ställa en rad diagnoser. Det ställer höga krav på IT-miljön på sjukhusen.

Viktigt att förenkla läkarnas arbetsflöde