Forskningssverige

Ett ledande innovationsland

InnovationMen ändå verkar kejsaren vara naken. Vi skulle få en betydligt bättre hävstång om vi fokuserade på vad som faktiskt stärker konkurrenskraften och ökar tillväxten på riktigt.

Ett ledande innovationsland

Svensk industri på digitaliserade marknadsplatser

InnovationAmazon är ett av USA:s mest framgångsrika företag och webplattformen bygger nu enorma serverhallar i Sverige.

Svensk industri på digitaliserade marknadsplatser

Vill bevara Sveriges ledande innovationsposition

InnovationSverige är återigen etta på EU-kommissionens Innovation Union Scoreborad, och inom både forsknings- och innovationspropositionen och regeringens nyindustrialiseringsstrategi görs satsningar för att säkra Sveriges ledande ställning.

Vill bevara Sveriges ledande innovationsposition

Mötesplats för ett jämställt näringsliv

InnovationVisionen om ett mer jämställt näringsliv med fler kvinnor på ledande poster är något de flesta skriver under på idag, inte minst i kölvattnet av den högaktuella jämställdhetsdebatten.

Mötesplats för ett jämställt näringsliv

Sveriges regioner visar framfötterna 

InnovationHur ska Sveriges regioner bidra till en omställning från en fossil ekonomi till en ekonomi som bygger på förnybara resurser från skog, åkrar, sjöar och hav.

Sveriges regioner visar framfötterna 

Klichébilden av stora globala företag

InnovationDet finns en klichébild av att stora globala företag äter våra  kreativa startups till frukost. Näringskedjan är dock på väg att vända.

Klichébilden av stora globala företag