Forskningssverige

Omfattande okunskap om psykisk ohälsa

Innovativ vårdVi har en okunskap om alla faktorer som orsakar psykisk sjukdom, okunskap om hur vi som individer kan hjälpa till.

Omfattande okunskap om psykisk ohälsa

Ledarskap och nya vårdformer krävs

Innovativ vårdSocialminister Annika Strandhälls framtidsvision är att medborgare ska ha en snabb och nära tillgång till en kvalitativ vård när de behöver den. För att nå dit krävs innovationer inom både teknik och personalorganisation.

Ledarskap och nya vårdformer krävs

Digital innovation blir vårdens nya problemlösare

Innovativ vårdIdag genomsyrar digitaliseringen hela samhället och har visat sin tsunamiska förändringskraft.

Digital innovation blir vårdens nya problemlösare

En framtid full av möjligheter

Innovativ vårdDigitaliseringen av sjukvården sker med en rasande fart. Vi ser fram emot en framtid med oanade tekniska möjligheter som bidrar till en effektiv och kvalitetssäkrad vård.

En framtid full av möjligheter

Terapi via internet ökar

Innovativ vårdInternetterapi är ett fenomen som blir allt vanligare i Sverige. Fördelarna med att erbjuda terapi via nätet är många, det gör bland annat terapi tillgängligt för en bredare patientgrupp och bidrar även till en mer jämlik psykiatrisk vård.

Terapi via internet ökar

Vet Du att man kan donera sin kropp?

Innovativ vårdAnatomiska avdelningar vid universiteten tar emot avlidna i så kallade helkroppsdonationer där donatorn under sin livstid överlåtit till universitetet att få disponera kroppen efter döden.

Vet Du att man kan donera sin kropp?