Forskningssverige

Ökad patientsäkerhet i fokus

PatientsäkerhetRätt medicin med rätt dos till rätt patient vid rätt tidpunkt är grundläggande inom vården. Trots det förekommer felmedicinering av patienter i större utsträckning än vad många vet om. För att få bukt med detta problem krävs en attitydförändring och nolltolerans inom vården.

Ökad patientsäkerhet i fokus

Avbildningsteknik- viktig del inom diabetesforskningen

Life ScienceDiabetiker löper stor risk att drabbas av hjärt-och kärlsjukdom. Med hjälp av avancerad avbildningsteknik kan man bättre följa upp effekten av nya behandlingar. Därmed ökar möjligheten att utveckla mediciner med potential att sänka hjärtdödligheten bland diabetiker.

Avbildningsteknik- viktig del inom diabetesforskningen

Krönika: Även innovationer ska vara säkra - eller?!

Innovativ vårdNär vi under senare tid nämner att vi arbetar med kvalitetssäkring av medicintekniska produkter är det få som inte nämner KI kirurgen Paolo Macchiarini och den uppmärksammade SVT-dokumentären Experimenten.

Krönika: Även innovationer ska vara säkra - eller?!

Nordens största mässa om E-hälsa

E-hälsaPå den tillhörande utställningen finns 120 utställare på plats för att visa sina produkter och tjänster. Det är utställare inom beslutsstöd, invånartjänster, läkemedelshantering, mobila verksamhetsstöd, journalssystemleverantörer, välfärdsteknologi, vård på distans samt säkerhet.

Nordens största mässa om E-hälsa

Skogen - en naturlig del av den framtida bioekonomin

Innovation & forskningForskningen kring skogsråvara handlar både om att effektivisera och förbättra nuvarande användning och att utveckla nya material och produkter från skogen för det hållbara samhället.

Skogen - en naturlig del av den framtida bioekonomin

Viktigt att förenkla läkarnas arbetsflöde

Innovativ vårdIdag används används ofta avancerat bildmaterial inom medicinsk sjukvård för att kunna ställa en rad diagnoser. Det ställer höga krav på IT-miljön på sjukhusen.

Viktigt att förenkla läkarnas arbetsflöde