Forskningssverige

Vet Du att man kan donera sin kropp?

Innovativ vårdAnatomiska avdelningar vid universiteten tar emot avlidna i så kallade helkroppsdonationer där donatorn under sin livstid överlåtit till universitetet att få disponera kroppen efter döden.

Vet Du att man kan donera sin kropp?

AI - en möjlighet för svensk vård

Innovativ vårdSvensk sjukvård står inför stora utmaningar som ökande kostnader och svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal.

AI - en möjlighet för svensk vård

Trygg och personlig hjärtsviktsvård

Innovativ vårdDen hypotetiska patienten Edna, som lider av kronisk hjärtsvikt, skulle ha bättre utsikter att leva vidare med bibehållen livkvalitet om hon hade tillgång till distansövervakning via sensorer samt en enkel läsplatta för att snabbt få kontakt med sin vårdpersonal.

Trygg och personlig hjärtsviktsvård

EMA kan flyttas till Sverige

Life ScienceDen europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, kommer flyttas från Storbritannien vid Brexit eftersom myndigheten måste ligga i ett EU-land. Sverige är ett hett kandidatland för den nya lokaliseringen.

EMA kan flyttas till Sverige

Läkemedelsverkets granskning bidrar till att läkemedelsprövningar blir säkra

Life ScienceAtt utveckla nya läkemedel är en både lång och kostsam process. Viktiga steg på vägen mot ett marknadsgodkännande är kliniska läkemedelsprövningar på försökspersoner, dvs. patienter eller friska som ställer upp frivilligt.

Läkemedelsverkets granskning bidrar till att läkemedelsprövningar blir säkra

Frågor till några av Sveriges främsta aktörer inom Life Science-samverkan

Life ScienceI enlighet med regeringens Novemberproposition (2016/17:50) är samverkan av yttersta vikt för både samhällets utmaningar samt stärkt konkurrenskraft.

Frågor till några av Sveriges främsta aktörer inom Life Science-samverkan