Forskningssverige

Skogen - en naturlig del av den framtida bioekonomin

Innovation & forskningForskningen kring skogsråvara handlar både om att effektivisera och förbättra nuvarande användning och att utveckla nya material och produkter från skogen för det hållbara samhället.

Skogen - en naturlig del av den framtida bioekonomin

Framgångsrik finansiering för Life Science-företag

Life ScienceHur når man framgång när det gäller finansiering av ett forskningsprojekt? Om det kommer Mats Grahn, vd för Immunovia AB, att prata om under partneringeventet BIO-Europe Spring i Stockholm i början av april.

Framgångsrik finansiering för Life Science-företag

Virtuella hälsorum flyttar vården närmare patienten

Innovativ vårdNu testas virtuella hälsorum i norra Sverige. I ett obemannat hälsorum kan patienten på egen hand undersöka sitt hälsotillstånd. Hälsorummet är en ny vårdplattform som flyttar vården närmare patienten.

Virtuella hälsorum flyttar vården närmare patienten

Stålbranschen blickar framåt

Innovation & forskningDe senaste två åren har stålbranschen, med Jernkontoret som motor, arbetat med att ta fram en handlingsplan för att ta sig mot visionen för 2050, från 2013. Visionens kärna är att stålbranschen då bara ska leverera samhällsnyttiga produkter.

Stålbranschen blickar framåt

Brukarstyrd inläggning för patienter minskar självdestruktivitet och stress

Innovativ vårdKliniska erfarenheter från Nederländerna visar på bättre behandlingsresultat då patienter med emotionell instabilitet själva kan bestämma när de vill läggas in i heldygnsvården.

Brukarstyrd inläggning för patienter minskar självdestruktivitet och stress

Appar i vården kan ge bättre hälsa

Innovativ vårdSpecialdesignade appar för vården kan bidra till tidig upptäckt av kroniska sjukdomar och vanliga hälsoappar kan ge patienter ett bättre liv efter diagnos. Båda typerna ger bättre hälsa för patienten.

Appar i vården kan ge bättre hälsa